Dziś jest: niedziela 24.06.2018
Menu

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i poremontowe.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane:
- w zabudowie wielorodzinnej jeden raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu,
- w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na 6 miesięcy wg ustalonego harmonogramu.

Do pobrania:


Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić minimum 5 dni wcześniej do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o w Toruniu, tel. 56 63 98 124 / 125, adres e-mail bok@mpo.torun.pl lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 83 02 / 04 / 30 / 41, adres e-mail:odpady@um.torun.pl

Uwaga: odpady wystawione w innych dniach, niż wskazane w harmonogramie nie zostaną odebrane.

Poza wyznaczonymi terminami odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach (np. odpady niebezpieczne), można nieodpłatnie dostarczyć bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.