Dziś jest: czwartek 23.11.2017
Menu

Zabudowa jednorodzinna

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów  to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych  według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W  zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na odpady suche, szkło, bioodpady, pozostałe odpady komunalne.

                                                                           ODPADY SUCHE – WOREK ŻÓŁTY

W żółtym worku zbieramy odpady suche typu papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego worka wrzucaj:

 • gazety, kolorowe magazyny, katalogi, książki, zeszyty, ulotki,
 • kartony, tekturę, torby i worki papierowe,
 • opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach,
 • plastikowe butelki po napojach, szamponach, płynach do mycia naczyń itp.,
 • puszki aluminiowe,
 • torby foliowe.

Do żółtego worka nie wrzucaj:

 • tłustego i zabrudzonego papieru,
 • pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych,
 • styropianu, tapet,
 • szkła,
 • zanieczyszczonych opakowań,
 • tekstyliów,
 • opakowań po farbach, aerozoloach.

SZKŁO – WOREK BIAŁY

Do białego worka wrzucaj szklane butelki i słoiki (białe i kolorowe). Przed wrzuceniem opróżniej opakowanie z resztek.
Do białego worka nie wrzucaj:

 • porcelany i fajansu,
 • szkła żaroodpornego,
 • korków i kapsli od butelek,
 • zakrętek od słoików,
 • zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych,
 • szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych,
 • szyb i luster.

BIOODPADY - POJEMNIK BRĄZOWY

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

 • obierki z warzyw i owoców,
 • resztki żywności,
 • przeterminowaną żywność,
 • skorupki jaj,
 • stare pieczywo,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • łupiny, ziarna i pestki,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • odpady z ogródków (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie).

Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • worków foliowych,
 • popiołu,
 • resztek mięsa, kości i innych odpadów odzwierzęcych,
 • odchodów,
 • ziemi,
 • środków ochrony roślin.

Bioodpady można także gromadzić w przydomowych kompostownikach lub ich większą ilość przywieżć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.


POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE - POJEMNIKI ZIELONE

Do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej na 2016 r.