Ekokonkurs edycja 2021-2022 - najważniejsze informacje

Krótka historia

W latach szkolnych 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) działające na terenie miasta Torunia mogły uczestniczyć w rywalizacji w zakresie zbierania odpadów papieru i tektury w ramach konkursu „Zbieramy makulaturę”. Przez cztery dotychczasowe edycje udział w zbiórce wzięły tysiące toruńskich uczniów osiągając świetne rezultaty:

  • I edycja: udział wzięło 21,8 tys. uczniów z 56 placówek, zebrano 436 ton makulatury,
  • II edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury,
  • III edycja: udział wzięło 17,9 tys. uczniów z 45 placówek, zebrano 354 ton makulatury,
  • IV edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury.

V edycja konkursu

Zauważając duże zainteresowanie szkół i przedszkoli rywalizacją konkursową, proponujemy poszerzenie formuły konkursu przez: rozszerzenie zbiórki w placówkach na inne frakcje odpadów, wprowadzenie udziału partnerów konkursu, utworzenie nowej kategorii konkursowej związanej z edukacją ekologiczną. Wszystko to sprawiło, że konkurs zyskał nową nazwę i w piątej edycji działamy pod szyldem:

„Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS”

Plakat konkursu

Zbiórka makulatury

W tym zakresie nie zmieniamy wiele. Zbieranie i gromadzenie makulatury będzie wykonywane w dotychczasowej formule. Odpady będą przekazywane do przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy działalność w zakresie zbierania odpadów. Listę tych przedsiębiorców udostępniamy na podstronie Odbiorcy odpadów. Odbierający (punkty skupu surowców) potwierdzają ilość otrzymanej z placówek oświatowych makulatury. Ewentualne dochody ze zbiórki (cena skupu makulatury ulega ciągłym zmianom) placówki przeznaczają na własne potrzeby. Przedsiębiorcy prowadzący punkty skupu składają gminie roczne sprawozdania, zawierające ilości zebranych odpadów.

Rywalizacja szkół i przedszkoli tradycyjnie będzie przebiegała w zakresie:

  • ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia  – 20 laureatów,
  • ogólnej masy makulatury zebranej w placówce - 3 laureatów w kategorii placówek do 250 uczniów i 3 laureatów w kategorii placówek mających więcej niż 250 uczniów,
  • uczniów najaktywniej uczestniczących w zbiórce - przewidujemy przyznanie nagród indywidualnych dla uczniów w nagrodzonych placówkach.

Zbiórka puszek aluminiowych

Proponujemy, aby zbiórka puszek odbywała się na podobnych zasadach, jak zbiórka makulatury. Placówki oświatowe przekazują zebrane puszki do punktów skupu odbierających surowce wtórne, a nstępnie otrzymują potwierdzenie przekazania odpadów. Dochody ze zbiórki placówki przeznaczają na własne potrzeby. Potwierdzona masa przekazanych do recyklingu puszek zostanie dodana do masy zebranej w placówce makulatury - zatem uzyskanie nagród fundowanych w konkursie będzie zależało od łącznej masy zebranej makulatury i puszek.

Puszki będą zbierane w specjalistycznych pojemnikach kartonowych (sześciobocznych) lub w workach. Pierwsze 40 placówek, które zgłosi się do zbiorki puszek aluminiowych otrzyma pojemniki kartonowe, pozostali worki.
Partner zbiórki puszek: Fundacja Recal (przekaże uczestnikom pojemniki do gromadzenia puszek oraz drobne nagrody, pakiety edukacyjne, plakaty). Pojemniki będą dostępne do pobrania w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220 w godz. 7.30-15.30.

Zbiórka nakrętek

Wiele szkół i przedszkoli już dziś prowadzi zbiórki nakrętek. Stąd proponujemy, aby w uzupełnieniu zbiórki makulatury i puszek, placówki mogły zbierać nakrętki od butelek, które następnie przekażą na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny. Uczestnicy otrzymają specjalne kartony do zbierania nakrętek. Szkoły nie rozliczają się z ilości zebranych nakrętek (masa tych odpadów nie jest uwzględniana w rywalizacji konkursowej), a jedynie przekazują informację o pełnych kartonach przekazanych na cel charytatywny i informują o celach, na jaki przeznaczają nakrętki.

Partner zbiórki nakrętek: Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. (przekaże kartony do zbierania nakrętek wraz z plakatem, na zakończenie konkursu przekaże za każdy zebrany pełen karton nakrętek, jeden karton z piernikami takiej samej wielkości). Kartony będą dostępne do pobrania w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220 w godz. 7.30-15.30.

Zbiórka elektrośmieci

Ostatnią kategorią zbieranych w konkursie odpadów będą elektrośmieci. Proponujemy, aby szkoły i przedszkola min. 1 raz w trakcie trwania konkursu przeprowadziły wśród uczniów zbiórkę mało- i wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee). Z miesięcznym terminem wyprzedzenia placówka poinformuje MB Recykling – partnera zbiórki, o planowanym terminie odbioru elektrośmieci. Z uwagi na to, że są to odpady problemowe i niebezpieczne, akcja zbierania odpadów na terenie placówki, nie powinna trwać dłużej niż 3 dni przed wywozem. Masa tych odpadów nie jest uwzględniana w rywalizacji konkursowej.

Partner zbiórki elektroodpadów: MB Recycling (zapewni nieodpłatny odbiór odpadów, po zbiórce przekaże placówkom gadżety edukacyjne dla uczniów biorących udział w akcji).

Nowa kategoria: edukacja

W tej edycji chcemy wzbogacić konkurs o dodatkowy element rywalizacji związany z przeprowadzonymi w placówce działaniami edukacyjnymi towarzyszącymi zbiórce odpadów. Przewidzieliśmy dodatkowe nagrody w kategorii Edukacja ekologiczna, aby zmobilizować uczestników do przeprowadzenia różnych inicjatyw proekologicznych, takich jak wewnętrzne konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe o tematyce ekologicznej, przedstawienia, warsztaty up-cyklingowe, eko dni, hasła i plakat promujący selektywną zbiórkę, uczestnictwo w Sprzątaniu Świata, Dniu Ziemi itd.

W tej kategorii szkoły i przedszkola będą dokumentować zrealizowane aktywności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i raportować w końcowych sprawozdaniach, zaś oceny przesłanych sprawozdań dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta. Komisja ta rozdysponuje przewidzianą pulę nagród między zwycięskimi placówkami, a w ocenie będzie brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, zasięg wydarzenia (ilość uczestników) oraz jakość przedstawionej dokumentacji (zdjęcia oraz inne dokumenty).