Ekokonkurs edycja 2022-2023 - najważniejsze informacje

Krótka historia

W latach szkolnych 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 oraz ostatnio 2021-2022 placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) działające na terenie miasta Torunia mogły uczestniczyć w rywalizacji w zakresie zbierania odpadów papieru i tektury w ramach konkursu „Zbieramy makulaturę”. Przez cztery dotychczasowe edycje konkurs posiadał taką właśnie nazwę, by w ostatniej edycji znacznie poszerzyć formułę i zyskać miano: "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS". Udział w zbiórce wzięły tysiące toruńskich uczniów osiągając świetne rezultaty:

  • I edycja: udział wzięło 21,8 tys. uczniów z 56 placówek, zebrano 436 ton makulatury,
  • II edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury,
  • III edycja: udział wzięło 17,9 tys. uczniów z 45 placówek, zebrano 354 ton makulatury,
  • IV edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury,
  • V edycja: udział wzięło 19,1 tys. uczniów z 63 placówek, zebrano 438 ton makulatury.


VI edycja konkursu

Zapadła już decyzja o organizacji kolejnej z edycji konkursu, która trwała będzie od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. Jej formuła nie zmieni się znacząco od ostatniego razu. Z pewnością nie obejmie ona zbiórki elektroodpadów, z uwagi na to, że Miasto Toruń uczestniczy w programie "Polska Stolica Recyklingu", w którym placówki oświatowe mogą wspierać gminę właśnie w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W szóstej edycji działamy pod szyldem:

„Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko”.


Ekokonkurs - plakat 6 edycji


Zbiórka makulatury

W tym zakresie pozostajemy przy starych sprawdzonych rozwiązaniach. Zbieranie i gromadzenie makulatury będzie wykonywane w dotychczasowej formule. Odpady będą przekazywane do przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy działalność w zakresie zbierania odpadów. Listę tych przedsiębiorców udostępniamy na podstronie Odbiorcy odpadów. Odbierający (punkty skupu surowców) potwierdzają ilość otrzymanej z placówek oświatowych makulatury. Ewentualne dochody ze zbiórki (cena skupu makulatury ulega ciągłym zmianom) placówki przeznaczają na własne potrzeby. Przedsiębiorcy prowadzący punkty skupu składają gminie roczne sprawozdania, zawierające ilości zebranych odpadów.

Rywalizacja szkół i przedszkoli będzie przebiegała w zakresie:

  • ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia  – 20 laureatów,
  • ogólnej masy makulatury zebranej w placówce - 3 laureatów w kategorii placówek do 250 uczniów i 3 laureatów w kategorii placówek mających więcej niż 250 uczniów,
  • uczniów najaktywniej uczestniczących w zbiórce - przewidujemy przyznanie nagród indywidualnych dla uczniów w nagrodzonych placówkach,
  • koordynatorów konkursowych - przewidujemy nagrody indywidualne dla najaktywniejszych koordynatorów działań edukacyjnych w zwycięskich placówkach.
 

Zbiórka puszek aluminiowych

Zbiórka puszek przebiegała będzie równolegle na podobnych zasadach, jak zbiórka makulatury. Placówki oświatowe przekazują zebrane puszki do punktów skupu odbierających surowce wtórne, a następnie otrzymują potwierdzenie przekazania odpadów. Dochody ze zbiórki placówki przeznaczają na własne potrzeby. Potwierdzona masa przekazanych do recyklingu puszek zostanie dodana do masy zebranej w placówce makulatury - zatem uzyskanie nagród fundowanych w konkursie będzie zależało od łącznej masy zebranej makulatury i puszek.

Partner zbiórki puszek: Fundacja Recal


Zbiórka nakrętek plastikowych

Zbiórka nakrętek cieszy się dużym powodzeniem w szkołach, co udowodniła ich postawa w piątej edycji Ekokonkursu. Stąd utrzymujemy w obecnej edycji możliwość, aby w uzupełnieniu zbiórki makulatury i puszek, placówki mogły zbierać nakrętki od butelek. Zebrane surowce uczestnicy przekazują na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny. Masa tych odpadów nie jest uwzględniana w głównej rywalizacji konkursowej, jednak przewidziano dodatkowe nagrody specjalne dla trzech placówek, które zbiorą największą masę nakrętek. Ilość przekazanych nakrętek należy udokumentować poprzez ich zważenie, a także uzyskać potwierdzenie od podmiotu, któremu przekazano te nakrętki.

 

Edukacja ekologiczna

Po raz drugi wzbogacamy konkurs o dodatkowy element rywalizacji, związany z przeprowadzonymi w placówce działaniami edukacyjnymi towarzyszącymi zbiórce odpadów. Każdy uczestnik powinien przygotować i przeprowadzić wśród swoich wychowanków zajęcia edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Pomocne w tym zadaniu będą z pewnością materiały edukacyjne, które udostępniamy na naszej stronie już od czasu ubiegłej edycji konkursu.

Przewidzieliśmy dodatkowe nagrody w kategorii Edukacja ekologiczna, aby zmobilizować uczestników do przeprowadzenia różnych inicjatyw proekologicznych, takich jak wewnętrzne konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe o tematyce ekologicznej, przedstawienia, warsztaty up-cyklingowe, eko dni, hasła i plakat promujący selektywną zbiórkę, uczestnictwo w Sprzątaniu Świata, Dniu Ziemi itd. Te dodatkowe działania edukacyjne promowane będą specjalnymi nagrodami finansowymi z puli nagród wynoszącej 15 tys. złotych. Oceny takich inicjatyw w przesłanych sprawozdaniach uczestników dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta, która rozdysponuje przewidzianą pulę nagród między zwycięskimi placówkami, a w ocenie będzie brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, różnorodność działań oraz zasięg ich oddziaływania i wielkość grupy odbiorców.