OPŁATY OD 2014 DO GRUDNIA 2020

Zmiany w gospodarce odpadami z 2013 roku wprowadziły powszechny obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami wobec właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

UWAGA: prezentowany model opłat wraz ze stawkami obowiązuje w Toruniu od kwietnia 2014 roku do 31.12.2020 roku. Od stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe zasady naliczania opłat i nowe ich stawki.

Rada Miasta Torunia ustala metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obwiązujące stawki tej opłaty. Spośród dostępnych metod ustalania opłat przyjęto model, który zakłada naliczanie opłat od gospodarstwa domowego, w zależności od liczby zamieszkujących je mieszkańców. Dodatkowo, z racji różnej charakterystyki i kosztów odbioru, zróżnicowano stawki opłat ze względu na rodzaj zabudowy – osobno dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Selektywne zbieranie odpadów oznacza niższą opłatę. Jeżeli natomiast zdecydujemy się nie segregować odpadów, to opłata będzie około 25% większa.

 

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu są następujące:

Zabudowa jednorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

12,00 zł

23,00 zł

33,00 zł

42,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

15,00 zł

29,00 zł

42,00 zł

53,00 zł

Zabudowa wielorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

11,00 zł

21,00 zł

30,00 zł

38,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

14,00 zł

27,00 zł

38,00 zł

48,00 zł

Stawki te zostały określone określone w uchwale Nr 302/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Dostępne terminy wnoszenia opłaty

MIESIĘCZNIE

Do ostatniego dnia każdego miesiąca

KWARTALNIE

Raz na kwartał,

do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec oraz październik)

PÓŁROCZNIE

Raz na pół roku,

do końca miesiąca rozpoczynającego półrocze (styczeń oraz lipiec)

ROCZNIE

Do końca stycznia każdego roku

 

Dostępne sposoby wnoszenia opłaty

GOTÓWKĄ W KASIE

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

PRZELEWEM

Przelew dokonany z własnego rachunku bankowego

KARTĄ PŁATNICZĄ

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220

Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

NA POCZCIE, W ODDZIALE BANKU, W AGENCJACH BANKOWYCH

W placówkach instytucji i firm obsługujących wpłaty i przelewy.

 

 

 

Każdy wnosi opłatę na swój rachunek

Gmina Miasta Toruń stosuje indywidualne numery rachunków bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po złożeniu przez właściciela deklaracji, otrzymuje on pisemną informację zawierającą m.in. indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinien dokonywać wpłat z tytułu opłaty za odpady.
W przypadku zagubienia tego pisma, informację o przypisanym numerze rachunku bankowego można uzyskać od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej (kontakt).