Przedsiębiorcy odbierający odpady

Przedstawiamy Państwu wykaz podmiotów, które zadeklarowały podczas tegorocznej edycji konkursu chęć odbioru zgromadzonych odpadów z placówek szkolnych.

Papier, makulatura i puszki aluminiowe

 

Nazwa przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Odbierane odpady

SORTIT Piotr Winiarski,

p. Piotr Winiarski,

tel. 510 190 992

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WSRZ” Piotr Rzadkowski

p. Piotr Rzadkowski

tel. 506 389 381

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Miklan-Ryza Spółka Jawna

p. Anna Wiligalska

tel. 574 734 334

Papier, makulatura

EKO-FAST Łukasz Górski

p. Łukasz Górski

604 287 989

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

TOREKO

p. Jarosław Raniszewski

510 046 002

Papier, makulatura

MPO Sp. z o.o.

p. Grzegorz Mickiewicz

56 6398129

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Wskazani przedsiębiorcy są uprawnieni na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do odbierania lub zbierania tych odpadów (posiadają stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Torunia) i zadeklarowali chęć odbioru tych odpadów z placówek. Proponujemy toruńskich przedsiębiorców dlatego, że przekazywanie zebranych odpadów wyłącznie do nich zapewni pełną kontrolę nad ewidencją tych odpadów oraz umożliwi uwzględnienie ich w gminnej statystyce dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miasto Toruń nie zawarło z tymi podmiotami porozumienia i nie pokrywa kosztów odbioru odpadów z placówek. Deklarują oni chęć odebrania odpadów na własny koszt w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

W sytuacji kiedy znajdziecie Państwo odbiorcę niewymienionego na powyższej liście, przed rozpoczęciem przekazywania mu odpadów, prosimy o kontakt w celu weryfikacji uprawnień do odbioru odpadów.

Nakrętki od butelek

Placówki oświatowe - uczestnicy przekazują samodzielnie nakrętki na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny.

Elektroodpady

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierał będzie partner konkursu – firma MB Recycling Sp. z o.o. Placówka, która zdecyduje się na przeprowadzenie zbiórki, powinna poinformować firmę o planowanym terminie odbioru z miesięcznym terminem wyprzedzenia.

Dane kontaktowe przedsiębiorcy w sprawie odbioru elektrośmieci: p. Robert Magolon, tel. 600 946 841, e-mail: robert [dot] magolonatutylizacja [dot] org