Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Torunia. Konkurs trwa w okresie od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Celem konkursu jest:

  1.  Wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  2.  Promowanie postaw proekologicznych, w tym poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.
  3.  Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.
  4.  Zwiększenie ilości odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z terenu Gminy Miasta Toruń i przekazanych do zagospodarowania w procesie recyklingu oraz wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak co roku, konkurs odbywa się według ustalonych zasad, które zostały zebrane w postaci regulaminu. Pobierz: Regulamin V edycji konkursu "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS"

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszeń należy dokonać przesyłając skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail odpadyatum [dot] torun [dot] pl.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pozostałe załączniki do regulaminu

Dokumentowanie uczestnictwa w konkursie wiąże się także z czynnościami dotyczącymi potwierdzania ilości zebranych przez placówkę odpadów lub wykonywania obowiązków przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników i laureatów. Przygotowaliśmy wzory dokumentów, którymi uczestnicy mogą posługiwać się na potrzeby konkursu.

Pobierz: Potwierdzenie ilości zebranych odpadów

Pobierz: Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna

Pobierz: Potwierdzenie przekazania nakrętek