Pojemniki na odpady
27.11.2020

Nowe opłaty za wywóz śmieci

 

Od 1 stycznia 2021 r. w Toruniu obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto od nowego roku wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

W naszym mieście dotychczas obowiązywał mieszany model opłat, naliczany od gospodarstwa domowego i zależny od rodzaju zabudowy oraz liczby osób w gospodarstwie. Gospodarstwo 4 i więcej osobowe nie wnosiło opłaty za kolejne osoby.

Natomiast zgodnie z nową metodą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. należy wyliczyć, przemnażając liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez nową stawkę podstawową:

  • w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 15 zł od osoby za miesiąc;
  • w zabudowie wielorodzinnej w wysokości: 14 zł od osoby za miesiąc.

 

 

Ilość osób w rodzinie

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

1 osoba

15 zł / osobę

14 zł / osobę

2 osoby

30 zł / rodzinę

28 zł / rodzinę

3 osoby

45 zł / rodzinę

42 zł / rodzinę

4 osoby

60 zł / rodzinę

56 zł / rodzinę

5 osób

75 zł / rodzinę

70 zł / rodzinę

6 osób

90 zł / rodzinę

84 zł / rodzinę

(…)

(…)

(…)

 

W związku z przepisami obowiązującymi w całej Polsce, od 1 stycznia 2021 r. selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich. Nie występują już stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, które mieli do wyboru właściciele nieruchomości. W zamian określono tzw. podwyższone stawki opłaty. Stawki te zostaną nałożone, gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów. W takiej sytuacji opłata będzie wynosić:

  • w zabudowie jednorodzinnej 30 zł od osoby za miesiąc,
  • w zabudowie wielorodzinnej 28 zł od osoby za miesiąc.

Zatem, jeżeli mimo obowiązku, właściciel nieruchomości nie będzie segregował śmieci, jego opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosną. Rada Miasta zdecydowała, że stawki podwyższone stanowić będą dwukrotność stawek podstawowych, można było ustanowić ją w przedziale od dwu- do czterokrotności.

 

WAŻNE!

1. Indywidualne wyliczenie właściciele nieruchomości otrzymają listem poleconym w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021, tak aby dotarło przed pierwszym terminem płatności.
2. Deklaracje, na podstawie których wyliczane są opłaty, są obowiązujące i nie ma potrzeby składania nowej deklaracji.
3. Nieruchomości, na których odpady nie były do tej pory zbierane w sposób selektywny, zostaną wyposażone w pojemniki i/lub worki umożliwiające segregację odpadów. Operacja ta zostanie wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez MPO. Nie ma konieczności zgłaszania takiego zapotrzebowania przez mieszkańców.
4. Stawka opłaty od stycznia 2021 r. zostanie zmieniona z urzędu. Pierwszą opłatę w nowej wysokości należy wnieść za miesiąc styczeń 2021 r. – do końca tego miesiąca.

 

UWAGA!

W związku ze zmianą opłat właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nowe deklaracje wyłącznie w przypadku zamiaru korzystania ze zwolnień w opłatach.
1. Zwolnienie z części opłat z tytułu kompostowania bioodpadów wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej – kliknij, aby dowiedzieć się więcej (pdf)
2. Zwolnienie z części opłaty z dla rodziny wielodzietnej zamieszkującej nieruchomość – kliknij, aby dowiedzieć się więcej (pdf)
Do złożenia deklaracji, tak jak dotychczas, są zobowiązani również właściciele nieruchomości, jeżeli nastąpiły okoliczności wpływające na wysokość opłaty, np.:
a) zakup, sprzedaż, wybudowanie i zamieszkanie na nieruchomości,
b) zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
c) a w przyszłości – zmiany dot. posiadania kompostownika, zamieszkiwania rodzin wielodzietnych.