Przedsiębiorcy odbierający odpady

Placówka oświatowa - uczestnik Ekokonkursu przekazuje zgromadzone surowce wtórne do wybranego przedsiębiorcy zajmującego się zagospodarowaniem takich odpadów. W tym miejscu przedstawiamy Państwu wykaz podmiotów, które zadeklarowały na czas obecnej edycji konkursu chęć odbioru zgromadzonych odpadów z placówek szkolnych.

Papier, makulatura i puszki aluminiowe

 

Nazwa przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Odbierane odpady

SORTIT Piotr Winiarski,

p. Piotr Winiarski,

tel. 510 190 992

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WSRZ” Piotr Rzadkowski

p. Piotr Rzadkowski

tel. 506 389 381

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Miklan-Ryza Spółka Jawna

p. Anna Wiligalska

tel. 574 734 334

Papier, makulatura

EKO-FAST Łukasz Górski

p. Łukasz Górski

tel. 604 287 989

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

TOREKO

p. Jarosław Raniszewski

tel. 510 046 002

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

telefony:

56 6398129,

56 6398122

Papier, makulatura, puszki aluminiowe

ZŁOMEKS

p. Agnieszka Pawłowska

tel. 537 523 112

Papier, makulatura

Wskazani przedsiębiorcy są uprawnieni na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do odbierania lub zbierania tych odpadów (posiadają stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Torunia) i zadeklarowali chęć odbioru tych odpadów z placówek. Proponujemy toruńskich przedsiębiorców dlatego, że przekazywanie zebranych odpadów wyłącznie do nich zapewni pełną kontrolę nad ewidencją tych odpadów oraz umożliwi uwzględnienie ich w gminnej statystyce dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miasto Toruń nie zawarło z tymi podmiotami porozumienia i nie pokrywa kosztów odbioru odpadów z placówek. Deklarują oni chęć odebrania odpadów na własny koszt w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

W sytuacji kiedy znajdziecie Państwo odbiorcę niewymienionego na powyższej liście, przed rozpoczęciem przekazywania mu odpadów, prosimy o kontakt w celu weryfikacji uprawnień do odbioru odpadów.

 

Ważna informacja

W ramach konkursu przekazywane do punktów zbiórki mogą być wyłącznie surowce wtórne pochodzące z gospodarstw domowych uczniów placówki. Nie ma możliwości przekazywania surowców bezpośrednio do punktów skupu – każdy kilogram makulatury musi zostać przyniesiony przez dzieci (rodziców) do przedszkola / szkoły i stąd dopiero będzie odebrany przez przedsiębiorców.  W potwierdzeniu przekazania odpadów makulatury i puszek aluminiowych, zebranych w ramach konkursu, należy uwzględnić wyłącznie odpady zebrane na terenie placówki biorącej udział w konkursie. 

Proszę ustalić z podmiotem odbierającym odpady w jaki sposób będzie ustalana waga zebranych surowców  – w przypadku punktów skupu powszechną praktyką jest jej ważenie na legalizowanej wadze na terenie zakładu, gdzie zostanie przywieziona w celu posortowania. Tak ustalona masa jest bardziej wiarygodna niż pomiary dokonywane np. przy pomocy wag łazienkowych. Przedstawiciel placówki może oczywiście uczestniczyć w procesie ważenia.


Nakrętki od butelek

Placówki oświatowe - uczestnicy przekazują samodzielnie nakrętki na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny (zbiórki prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje).