Materiały edukacyjne na temat segregacji odpadów i zapobiegania ich powstawania.

Każda szkoła lub przedszkole, jako uczestnik konkursu, zobowiązana jest przeprowadzić wśród swoich wychowanków zajęcia edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Forma i ilość takich zajęć ograniczona może być tylko chęciami i wyobraźnią wychowawców i uczniów. W tym miejscu udostępniamy zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania, które z pewnością okażą się pomocne w przeprowadzeniu zajęć.

Proponujemy Państwu trzy rodzaje materiałów edukacyjnych: scenariusze zajęć dla nauczycieli, prezentacje oraz karty pracy dla uczniów. Taki zestaw materiałów dotyczy osobno dwóch głównych tematów zajęć:

  1. zapobieganie powstawaniu odpadów,
  2. segregacja odpadów.

Poniżej udostępniamy do pobrania materiały edukacyjne w podziale według wieku wychowanków oraz rodzaju placówek edukacyjnych, których dotyczą. Prosimy odszukać część z nich właściwą dla Państwa potrzeb.

 


 

Przedszkola

Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

załącznik do scenariusza: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla dzieci: pobierz plik

Temat: segregacja odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla dzieci: pobierz plik 

Szkoły podstawowe - klasy I - III

Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla uczniów: pobierz plik

Temat: segregacja odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

załącznik do scenariusza: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla uczniów: pobierz plik

 


 

Szkoły podstawowe - klasy IV - VIII

Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla uczniów: pobierz plik

Temat: segregacja odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik

prezentacje: pobierz plik power point, pobierz plik pdf

karta pracy dla uczniów: pobierz plik