Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: meble, dywany i wykładziny, materace, pierzyny, miski, opakowania po dużym sprzęcie gospodarstwa domowego, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

WAŻNE! - Do odpadów wielkogabarytowych nie należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i poremontowe.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbieramy na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady te należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych.

 

Częstotliwość odbioru

Na terenie Torunia odpady wielkogabarytowe są odbierane:

  • w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu,
  • w domach jednorodzinnych - cztery razy w roku według ustalonego harmonogramu.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych znajdziesz na podstronie serwisu: Harmonogramamy odbioru.

 

Zgłoś potrzebę wywozu

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w konkretnych dniach z posesji, które zostały zgłoszone do wywozu. Zwracamy uwagę, że wywóz ten nie jest realizowany na zasadzie "wystawki", a firma wywozowa nie wykonuje objazdu osiedla w poszukiwaniu odpadów.
Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić minimum 5 dni wcześniej:

  • do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o w Toruniu, tel. 56 63 98 124 / 125, adres e-mail: bokatmpo [dot] torun [dot] pl,
  • do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 83 02 / 04 / 30 / 41, adres e-mail: odpadyatum [dot] torun [dot] pl.

 

Wystaw odpady jedynie na dzień wywozu!

Odpady wielkogabarytowe winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. W innym przypadku zaśmiecają tylko nasze otoczenie, zalegając przez wiele dni.

Uwaga: odpady wystawione w innych dniach, niż wskazane w harmonogramie nie zostaną odebrane. Mieszkańcy, którzy wystawiają meble i inne odpady wielkogabarytowe wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru, naruszają przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r.).

Poza wyznaczonymi terminami odbioru odpady wielkogabarytowe oraz inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach (np. odpady niebezpieczne), można nieodpłatnie dostarczyć bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.