Budynki wielorodzinne

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady suche, szkło, pozostałe odpady komunalne. W wyjątkowych sytuacjach gromadzenie odpadów zebranych selektywnie odbywa się z wykorzystaniem worków - spotkamy go na nieruchomościach, gdzie brakuje miejsca na posadowienie pojemników (najczęściej na terenie Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia).

Obecnie w naszym mieście kończymy okres wdrażania nowego systemu segregacji odpadów, który jest jednolity dla całej Polski. Na stronie prezentujemy docelowy model zbiórki, który powinien funkcjonować na każdej nieruchomości.

Kombinacja pojemników w boksach śmietnikowych budynków wielorodzinnych powinna wyglądać w następujący sposób:

 • Metale i tworzywa sztuczne, Papier, Szkło, Bio, Odpady zmieszane


Jak segregować odpady?

 

 METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

W żółtym pojemniku nazwanym w ten sposób zbieramy zgodnie z nowym systemem odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego pojemnika wrzucaj:

  • zgniecione butelki PET po napojach,
  • opakowania po produktach spożywczych,
  • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
  • opakowania po chemii gospodarczej (np. proszkach, płynach do mycia naczyń, środkach czyszczących, itp.),
  • plastikowe opakowania po kosmetykach,
  • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  • puszki po napojach i sokach,
  • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  • złom żelazny i metale kolorowe,
  • platikowe i metalowe zakrętki i kapsle z butelek, słoików i innych pojemników,
  • folię aluminiową,
  • czysty styropian opakowaniowy,
  • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach.

Do żółtego pojemnika nie wrzucaj:

 • papieru i makulatury,
 • plastikowych opakowań z zawartością,
 • plastikowych butelek po oleju,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • tekstyliów,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • innych zanieczyszczonych opakowań.
 

PAPIER

Pojemnik na papier

W niebieskim pojemniku zbieramy odpady papieru i makulatury. Jest to nowy rodzaj pojemnika, który w ostatnim czasie sukcesywnie pojawiał się w punktach zbierania dla osiedli wielorodzinnych.

Do niebieskiego pojemnika wrzucaj:

  • gazety i czasopisma,
  • ulotki, katalogi i prospekty,
  • gazetki reklamowe,
  • papier biurowy i pakowy,
  • opakowania tekturowe,
  • kartony,
  • książki i zeszyty,
  • papier szkolny i ozdobny,
  • torebki i papierowe.

Do niebieskiego pojemnika nie wrzucaj:

 • kartonów po mleku i napojach,
 • jednorazowych środków higienicznych,
 • jednorazowych pieluch,
 • zatłuszczonych opakowań i naczyń jednorazowych,
 • zatłuszczonego papieru po maśle,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet.
 

SZKŁO

Pojemnik na szkło

W zielonym pojemniku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie. W niewielkiej części punktów wywozowych Torunia można spotkać jeszcze pojemniki do zbierania szkła w kolorze białym. Są one stopniowo wycofywane i zastąpią je pojemniki w kolorze zielonym.

Do zielonego pojemnika wrzucaj:

  • szklane butelki po napojach,
  • szklane słoiki po żywności,
  • szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonego pojemnika nie wrzucaj:

  • szkła stołowego - żaroodpornego,
  • ceramiki, doniczek,
  • szyb okiennych i zbrojonych,
  • szyb samochodowych,
  • luster i witraży,
  • fajansu i porcelany,
  • szkła kryształowego,
  • szklanych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  • termometrów,
  • żarówek i świetlówek,
  • zniczy z zawartością wosku,
  • monitorów i lamp telewizyjnych,
  • reflektorów.
   

BIOODPADY

 

Pojemnik na bioodpadyW brązowym pojemniku zbieramy odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenu ogródków i zieleńców.

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

  • liście i drobne gałęzie drzew i krzewów,
  • skoszoną trawę,
  • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
  • trociny i korę drzew,
  • resztki jedzenia: owoce, warzywa, stare pieczywo, obierki,
  • łupiny, ziarna i pestki,
  • skorupki jaj,
  • fusy po kawie i herbacie,
  • przeterminowane lub zepsute owoce i warzywa,
  • grzyby.

 Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • ziemi i kamieni,
 • popiołu,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych i nabiału,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt.
 

ODPADY NIESEGREGOWANE (RESZTKOWE)

W zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym oraz srebrnym (ocynkowane) - są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Do szarego pojemnika wrzucaj wszystkie odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce, np.:

 • jednorazowe środki higieniczne,
 • zatłuszczone opakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
 • jednorazowe naczynia i sztućce,
 • paragony,
 • talerze, szklanki, ceramikę i doniczki,
 • lustra i szyby okienne,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych i nabiału,
 • odchody zwierząt,
 • zimny popiół, niedopałki papierosów,
 • worki od odkurzacza.

 Do szarego pojemnika nie wrzucaj:

 • opadów zebranych selektywnie,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • strzykawek, termometrów i innych artykułów medycznych,
 • farb, lakierów, olejów i rozpuszczalników oraz opakowań po nich,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii i akumulatorów,
 • żarówek i świetlówek.