Harmonogramy odbioru

Poznaj daty odbioru odpadów surowcowych, wielkogabarytowych i pozostałych komunalnych z Twojego osiedla.

Usługa odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się w systemie gminnym Torunia z częstotliwością ustaloną przez Radę Miasta Torunia, według corocznie sporządzanego harmonogramu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - operator systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przygotowało harmonogramy odbioru różnego rodzaju odpadów powstających w gospodarstwach domowych w Toruniu.

Harmonogramy w postaci ulotek informacyjnych otrzymują w grudniu poprzedzającego roku wszystkie gospodarstwa domowe na terenie miasta. Treść ulotek została przygotowana odrębnie dla domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych, z uwagi na różnice w sposobie ustalania terminów wywozu oraz częstotliwości dla poszczególnych frakcji odpadów.

 

Do pobrania:

Harmonogramy na 2024 rok:Harmonogramy na 2023 rok:


 

Wyszukiwarka terminu odbioru odpadów:

(przekierowuje do strony usługi wyszukiwania w serwisie przedsiębiorcy odbierającego odpady)

Wyszukaj termin odbioru

 

 

 

 

 

 

Zapewnij dostęp do pojemników dla brygad wywozowych.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp do pojemników z odpadami dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników - należy w dniu odbioru wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości.

 


 

Nie wiesz jak prawidłowo segregować odpady? Sprawdź nasz poradnik na ten temat!

PRZEJDŹ DO STRONY PORADNIKA >>>