Poradnik dla mieszkańców - zapobieganie powstawaniu odpadów

Prezentujemy Państwu już trzecią w ostatnich latach odpadową broszurę edukacyjną Miasta Torunia dla mieszkańców. Tym razem podejmuje ona temat odpadów z innej strony: jak sprawić, żeby nie dopuścić do powstania odpadów, przynajmniej ich części, w naszym gospodarstwie domowym.


"Mniej odpadów? To możliwe! Poradnik dla mieszkańców” to tytuł i temat broszury, którą przedstawiamy Państwu do zapoznania. Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów stała się w naszym mieście ustawowym obowiązkiem, wszyscy już przywykliśmy do tego, że rozdzielamy wytworzone w naszych domach odpady do odpowiednich pojemników. Powinniśmy jednak działać tak, aby powstawało jak najmniej tych odpadów - jest to najważniejsza zasada w hierachii postępowania z odpadami. Dlatego postanowiliśmy w przystępny sposób zaprezentować Państwu działania ograniczające ilość odpadów, które jesteśmy w stanie podjąć również my, mieszkańcy Torunia.

Na łamach poradnika czytelnicy odnajdą różnorodne porady na temat zapobiegania powstawaniu odpadów w naszym mieście:

  • sprawdzone sposoby, aby nie marnować żywności,
  • przykłady odmawiania na polu konsumpcji oraz redukowania użytkowanych przedmiotów,
  • wskazanie możliwości ponownego użycia, naprawienia lub oddania przedmiotów, w tym miejski punkt "Odzyskownia",
  • omówienie sensu segregacji odpadów i korzyści płynących z recyklingu,
  • rola punktów PSZOK w systemie odpadowym i ich znaczenie w obrocie odpadami problemowymi.

Zachęcamy do lektury poradnika, w którym pokazujemy, że zmiana stylu życia torunian na bardziej świadomy, ekologiczny i odpowiedzialny z pewnością wpłynie na oszczędność zasobów środowiska.

Broszurę można pobrać poniżej u dołu strony.

 

 

 

Poradnik „Mniej odpadów? To możliwe!"