Odzyskownia - punkt ponownego użycia przedmiotów

Logotyp Odzyskowni

 

We wrześniu 2022 roku Miasto Toruń, wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, uruchomiło kolejną ekoinicjatywę na terenie miasta: Punkt „ODZYSKOWNIA”. Realizuje on ideę przekazywania sobie zbędnych już przedmiotów, aby nie stały się one niepotrzebnie odpadami.

Punkt jest swoistym dopełnieniem systemu gospodarki odpadami, funkcjonującego na terenie naszego miasta. Można tu dostarczyć przedmioty sprawne, czyste, które są w dobrym stanie, ale nie są już mieszkańcom potrzebne. Z pewnością znajdą one nowych właścicieli, którzy za symboliczną złotówkę nie tylko nadadzą tym rzeczom „drugie życie”, ale również przy okazji wesprą lokalne organizacje dobroczynne.


DLACZEGO TO WAŻNE?

Przepisy prawa nakładają na samorządy obowiązek zapewnienia warunków do działania w myśl hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Spośród nich najwyżej stoi zapobieganie powstawaniu odpadów, a w tę koncepcję doskonale wpisuje się stworzenie naszego punktu Odzyskownia. Powstanie takiego miejsca powinno wpłynąć na ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, co spowoduje obniżenie kosztów ich zagospodarowania.

Od pewnego czasu notuje się również modę na ponowne wykorzystywanie produktów, nadawanie im „drugiego życia” – i tendencja ta się utrzymuje. Dążeniem Polski jako kraju Unii Europejskiej jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu” poprzez unikanie wytwarzania odpadów. Ponowne wykorzystanie produktów przedłuża ich konsumpcję, a co za tym idzie – zapobiega powstawaniu odpadów. Chcemy, aby korzystanie z punktu ponownego użycia włączało praktycznie torunian w proces przemian dotyczący zrównoważonego rozwoju.


 

LOKALIZACJA PUNKTU

Punkt ODZYSKOWNIA funkcjonuje na toruńskim PSZOK-u (Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) przy ul. Dwernickiego 15 – 15A.

Lokalizacja Odzyskowni

Obiekt Odzyskowni przy PSZOK

 

Godziny funkcjonowania PSZOK-u:  od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 - 18.00, w soboty - w godz. 10.00 - 14.00.

Do Odzyskowni można oddawać przedmioty w każdy dzień otwarcia punktu, zaś nabywanie przedmiotów dostępne jest w każdą sobotę.


 

ZASADA DZIAŁANIA ODZYSKOWNI

Oddający przedmioty:

 • wybieramy przedmiot, sprawdzamy czy jest sprawny, nieuszkodzony, czysty i nie stwarza zagrożenia,
 • dostarczamy przedmiot do Odzyskowni,
 • wypełniamy krótkie oświadczenie związane z przekazaniem przedmiotu,
 • przedmiot jest „wyceniany” przez obsługę na określoną ilość punktów (maksymalnie 30 pkt.).

Nabywcy przedmiotów:

 • zapoznajemy się z aktualną ofertą Odzyskowni – ekspozycja na miejscu lub za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania: PRZEJDŹ DO STRONY >>>
 • dokonujemy symbolicznej wpłaty na wybraną organizację dobroczynną (sam obrót rzeczami w punkcie odbywa się bezgotówkowo za pomocą punktów),
 • wraz z potwierdzeniem przelewu „nabywamy” wybrane przedmioty za punkty (1 punkt jest warty złotówkę). Nabywanie przedmiotów dostępne jest w każdą sobotę.

 

CO MOŻNA DOSTARCZYĆ DO ODZYSKOWNI?

Na początek Odzyskownia operuje pewnym ograniczonym zasobem przedmiotów, które generalnie nie wymagają specjalistycznej wiedzy i zasobów do utrzymania ich w sprawności. Wśród rzeczy możliwych do oddania znajdują się zatem:

 • małogabarytowe meble (taborety, stoliki, krzesła, fotele),
 • gry i zabawki,
 • książki,
 • sprzęt sportowy (piłki, rowery, rolki, narty),
 • tekstylia użytkowe (zasłony, firany, obrusy),
 • artykuły dekoracyjne (obrazy, wazony, figurki),
 • ceramikę i szkło,
 • akcesoria dla dzieci (wózki, nosidełka, łóżeczka, maty edukacyjne).

W założeniu do punktu przyjmowane są przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników.


 

GDZIE DOKONYWAĆ WPŁAT?

Chcąc pozyskać punkty niezbędne do nabycia przedmiotów z Odzyskowni, potrzebne jest dokonanie wpłaty na rzecz organizacji dobroczynnej działającej w naszym mieście. Toruńskich fundacji, stowarzyszeń, związków i innych organizacji jest wiele, ich listę prezentuje w swojej bazie Serwis orbitorun.pl (Przejdź do strony >>>). Chcąc pomóc w wyborze organizacji i wsparciu jej darowizną, tworzymy również listę tych rekomendowanych przez organizatorów punktu Odzyskownia. Zestawienie dostępne jest do pobrania.

Lista rekomendowanych organizacji - pobierz plik.


 

OFICJALNE ZASADY

Zasady funkcjonowania Odzyskowni określa jej regulamin. W dokumencie tym spisane są wszystkie formalne aspekty działania punktu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, aby rozwiać wątpliwości dotyczace korzystania z usług punktu.

Regulamin Odzyskownipobierz plik

Regulamin – załącznik 1 oświadczeniepobierz plik

Regulamin – załącznik 2 potwierdzenie wydaniapobierz plik