Zespół Staromiejski

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

System selektywnej zbiorki odpadów dla Zespołu Staromiejskiego obejmuje gromadzenie:

 • odpadów metali i tworzyw sztucznych w workach żółtych,
 • szkła w workach zielonych,
 • pozostałych odpadów komunalnych w pojemnikach zielonych, ocynkowanych lub w czarnych workach.

Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie odbywa się w godz. 6.00 - 14.00 w następujący sposób:

 • środy: Kamienice usytuowane od ul. Podmurnej w kierunku placu Rapackiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Mostową),
 • czwartki: Kamienice usytowane od ul. Podmurnej w kierunku Rynku Nowomiejskiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Placem Teatralnym)

Odpady pod ziemią

Na terenie starówki funkcjonują również podziemne pojemniki na odpady. Obecnie system podziemnych pojemników funkcjonuje w dziewięciu zrealizowanych lokalizacjach:

Punkt: Kopernika

 • Rynek Nowomiejski,
 • ul. Podmurna / Wały Gen. Sikorskiego 8 (na wysokości urzędu miasta),
 • ul. Kopernika (przy postoju taksówek),
 • ul. Małe Garbary (obok I Liceum Ogólnokształcącego),
 • ul. Wielkie Garbary / Piernikarska (przy zejściu do Stawu Komtura),
 • ul. Międzymurze (przy wyjściu na ul. Szumana),
 • ul. Fosa Staromiejska (obok budynku UMK),
 • ul. Podmurna / Szeroka,
 • ul. Piernikarska / Baj Pomorski (naprzeciwko Teatru Baj Pomorski).

Każdy zestaw składa się z pojemnika na odpady zmieszane z zielonym oznaczeniem, pojemnika na odpady suche z żółtym oznaczeniem oraz pojemnika na szkło – oznaczenie białe. Podziemny silos zakończony jest nadziemną częścią - kioskiem wrzutowym, otwieranym na kartę dostępową. Podziemne pojemniki przeznaczone są dla posesji zamieszkałych.

 

SPRAWDŹ dokładną lokalizację punktów pojemników podziemnych na naszej ekomapie.

 

Zasady zbierania odpadów na Starówce

W granicach Zespołu Staromiejskiego Torunia obowiązują zasady gromadzenia odpadów analogiczne jak dla budynków wielorodzinnych miasta, z uwzględnieniem kilku zasad:

 • odpady niesegregowane gromadzone są często w systemie workowym (w czarnych workach) z uwagi na brak miejsca posadowienia pojemników,
 • nierzadko odbiór odbywa się z ponadstandardową częstotliwością (powyżej dwóch razy w tygodniu),
 • dla budynków należących do podziemnych pojemników selektywna zbiórka surowców odbywa się w oparciu o pojemnik na "odpady suche" (zbieramy łącznie papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe).