Odpady problemowe

Odpady problemowe – co z nimi zrobić?

Odpady problemowe to odpady, których ze względu na swoje rozmiary albo cechy fizyko-chemiczne (toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne) nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne obok domu. W znacznej części stanowią one niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego, przez co wymagają specjalnego sposobu zbierania i zagospodarowania. W gospodarstwie domowym mogą powstawać odpady zaliczane do tej grupy:meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Mieszkaniec Torunia, będący posiadaczem odpadów problemowych ma kilka sposobów pozbycia się tych odpadów:

SPOSÓB 1. Oddajemy odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W Toruniu funkcjonują dwa punkty: przy ul. Kociewskiej 35 oraz przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a. Można dostarczyć tam w zasadzie wszystkie odpady poza odpadami niesegregowanymi, tj.:

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców,
 • odpady zielone - np. trawa, gałęzie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia - np. lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Więcej informacji o toruńskich PSZOK-ach znajduje się na stronie: Punkty PSZOK.

SPOSÓB 2. Oddajemy odpady w specjalnie przygotowanych punktach zbierania na terenie miasta:

ZUŻYTE BATERIE - w placówkach oświatowych (zestawienie w formacie pdf), placówkach handlowych, punktach otwartych np.: urzędach na terenie Torunia (zestawienie w formacie pdf),

PRZETERMINOWANE LEKI - w aptekach na terenie Torunia (zestawienie w formacie pdf),

ELEKTROŚMIECI - w punktach odbioru elektrośmieci: w PSZOK-ach oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu przy przy ul. Grudziądzkiej 159.

SPOSÓB 3. Zamawiamy odbiór odpadów z domu:

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE - zgłaszamy potrzebę odbioru na dostępny termin - zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie później niż 5 dni przed tym terminem. Szczegóły i harmonogram na stronie: Odpady wielkogabarytowe.