Odbiór elektrośmieci

Elektrośmieci nie do pojemników.

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub porzucone na ziemi bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Punkty zbierania elektrośmieci

W Toruniu elektrośmieci oddawać można bezpłatnie w obu PSZOK-ach (więcej w zakładce Punkty PSZOK).

Dokładną lokalizację punktów zbierania elektroodpadów możesz sprawdzić na ekomapie systemu.

Porozumienie z MB Recycling

Urząd Miasta Torunia w październiku 2020 r. podpisał porozumienie o współpracy z firmą MB Recycling na uruchomienie Systemu Zbierania Elektrycznych Śmieci w Toruniu. System złożony m.in. z czerwonych pojemników umożliwia mieszkańcom wygodny sposób na pozbycie się niebezpiecznych odpadów jakimi jest zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W tym celu na terenie kilku spółdzielni mieszkaniowych w październiku 2020 roku pojawiły się przy boksach śmietnikowych czerwone pojemniki.

Dla mieszkańców pojemniki są najwygodniejszą i najprostszą możliwością pozbycia się zużytego, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wszelkimi normami, a przede wszystkim bez szkody dla środowiska naturalnego.

W pierwszej kolejności 33 pojemniki zostanły rozlokowane na terenie:

  • Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie – 8 lokalizacji,
  • Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo - 10 lokalizacji,
  • Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 15 lokalizacji.
Jesienią 2021 roku rozszerzono system o dodatkowe dziesięć pojemników na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik, Toruńskiego TTBS oraz Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Dokładną lokalizację czerwonych pojemników do zbierania elektroodpadów można odnaleźć na naszej ekomapie systemu.

Co wrzucać do pojemników?

  • Sprzęt którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: odkurzacze, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli.
  • Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

A co zrobić z dużym sprzętem powyżej 50 cm?

  • MB Recycling oferuje odbiór wielkogabarytowych elektrycznych odpadów bezpośrednio z nieruchomości za 35 zł bez względu na ilość.
  • Usługa obejmuje wyniesienie ciężkich sprzętów z mieszkania, piwnicy, strychu itp. Dla potrzeb zgłaszania odbiorów służy specjalna infolinia 572-102-102.
  • Każdy przekazujący elektryczne śmieci do przetworzenia otrzyma informator edukacyjny o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Odbiory będą realizowane w zależności od ilości zgłoszeń, w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.