Regulamin Ekokonkursu

Organizatorem siódmej edycji konkursu jest Prezydent Miasta Torunia. Konkurs trwa w okresie od 10 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Celem konkursu jest:

  1.  Wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  2.  Promowanie postaw proekologicznych, w tym poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.
  3.  Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.
  4.  Zwiększenie ilości odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z terenu Gminy Miasta Toruń i przekazanych do zagospodarowania w procesie recyklingu.

Jak co roku, konkurs odbywa się według ustalonych zasad, które zostały zebrane w postaci regulaminu. POBIERZ >> Regulamin VII edycji konkursu "Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko."

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszeń należy dokonać przesyłając skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail odpadyatum [dot] torun [dot] pl.

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy

 

Pozostałe załączniki do regulaminu

Dokumentowanie uczestnictwa w konkursie wiąże się także z czynnościami dotyczącymi potwierdzania ilości zebranych przez placówkę odpadów lub wykonywania obowiązków przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników i laureatów. Przygotowaliśmy wzory dokumentów, którymi uczestnicy mogą posługiwać się na potrzeby konkursu.

POBIERZ >> Potwierdzenie ilości zebranych odpadów.

POBIERZ >> Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna.

POBIERZ >> Potwierdzenie przekazania nakrętek.