Punkty PSZOK

Elementem gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów są tzw. punkty PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). W Toruniu mieszkańcy mają możliwość korzystania z dwóch takich punktów:

PSZOK przy ul. Kociewskiej 35,

obok starego punktu wagowego,

przed wjazdem na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

PSZOK przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a,

w lewobrzeżnej części Torunia.

PSZOK przy ul. Kociewskiej 35PSZOK przy ul. Dwernickiego 15

 


 

Sprawdź jakie zasady regulują zbiórkę odpadów w toruńskich PSZOK-ach.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 - 18.00
 • w soboty - w godz. 10.00 - 14.00

W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Torunia. Za wyjątkiem odpadów niesegregowanych (takich jak zbieramy w zielonym lub szarym pojemniku) w punktach można oddać wszelkie odpady zebrane przez nas selektywnie, takie jak:

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • bioodpady - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców,
 • odpady zielone - np. trawa, gałęzie, części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny, dywany tekstylne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia - np. lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady inne zawierające substancje niebezpieczne,
 • odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi - np. igły i strzykawki wykorzystywane przez chorych na cukrzycę,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wymienione odpady można dostarczyć do PSZOK bez limitu. Wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, które przyjmowane są w punkcie bezpłatnie w ilości do 1m3 na gospodarstwo domowe rocznie. Za ilości powyżej 1m3 pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.


 

Gminny system zagospodarowania odpadów obejmuje obecnie tylko nieruchomości zamieszkałe, w związku z tym odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane w punkcie PSZOK.

Osoba dostarczająca odpad zobowiązana jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK (przy ul. Kociewskiej - do punktu wagowego), w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

 

Zasady funkcjonowania PSZOK-ów określa regulamin:

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu – plik do pobrania


 

Lokalizacja punktów PSZOK na terenie Torunia: