Domy jednorodzinne

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów  to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych  według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W domach jednorodzinnych bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, pozostałe odpady komunalne.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

worek na metale i tworzywa sztuczne

W żółtym worku zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego worka wrzucaj:

 • zgniecione butelki PET po napojach,
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
 • opakowania po chemii gospodarczej (np. proszkach, płynach do mycia naczyń, środkach czyszczących, itp.),
 • plastikowe opakowania po kosmetykach,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • platikowe i metalowe zakrętki i kapsle z butelek, słoików i innych pojemników,
 • folię aluminiową,
 • czysty styropian opakowaniowy,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach.

Do żółtego worka nie wrzucaj:

 • papieru i makulatury,
 • plastikowych opakowań z zawartością,
 • plastikowych butelek po oleju,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • tekstyliów,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • innych zanieczyszczonych opakowań.

 


PAPIER

Worek na papier

W niebieskim worku zbieramy odpady papieru i makulatury. W tym przypadku ważne jest aby zgnieść i możliwie skompaktować odpady.

Do niebieskiego worka wrzucaj:

 • gazety i czasopisma,
 • ulotki, katalogi i prospekty,
 • gazetki reklamowe,
 • papier biurowy i pakowy,
 • opakowania tekturowe,
 • kartony,
 • książki i zeszyty,
 • papier szkolny i ozdobny,
 • torebki i papierowe.

Do niebieskiego worka nie wrzucaj:

 • kartonów po mleku i napojach,
 • jednorazowych środków higienicznych,
 • jednorazowych pieluch,
 • zatłuszczonych opakowań i naczyń jednorazowych,
 • zatłuszczonego papieru po maśle,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet.

 


SZKŁO

Worek na szkło

W zielonym worku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

Do zielonego worka wrzucaj:

 • szklane butelki po napojach,
 • szklane słoiki po żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonego worka nie wrzucaj:

 • szkła stołowego - żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany,
 • szkła kryształowego,
 • szklanych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów,
 • żarówek i świetlówek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • reflektorów.

 


BIOODPADY

Pojemnik na bioodpadyWorek na odpady zielone

W brązowym pojemniku lub worku zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Brązowe worki na odpady zielone zbierane oddzielnie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

 • liście i drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia: owoce, warzywa, stare pieczywo, obierki,
 • łupiny, ziarna i pestki,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • przeterminowane lub zepsute owoce i warzywa,
 • grzyby.

Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • ziemi i kamieni,
 • popiołu,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych i nabiału,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt.

Bioodpady można także gromadzić w przydomowych kompostownikach lub ich większą ilość przywieźć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.

 


ODPADY NIESEGREGOWANE (RESZTKOWE)

 

Pojemnik na odpady zmieszaneW zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Do szarego pojemnika wrzucaj wszystkie odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce, np.:

 • jednorazowe środki higieniczne,
 • zatłuszczone opakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
 • jednorazowe naczynia i sztućce,
 • paragony,
 • talerze, szklanki, ceramikę i doniczki,
 • lustra i szyby okienne,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych i nabiału,
 • odchody zwierząt,
 • zimny popiół, niedopałki papierosów,
 • worki od odkurzacza.

Do szarego pojemnika nie wrzucaj:

 • opadów zebranych selektywnie,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • strzykawek, termometrów i innych artykułów medycznych,
 • farb, lakierów, olejów i rozpuszczalników oraz opakowań po nich,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii i akumulatorów,
 • żarówek i świetlówek.