Widok z kamer śmieciarek
25.04.2022

Śmieciarki pod okiem kamer

Od kwietnia 2022 r. dziesięć śmieciarek służących do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zostało wyposażonych w monitoring wizyjny, zapewniający rejestrację obrazu. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo dla mieszkańców i pracowników firmy wywozowej, a także możliwy będzie bieżący nadzór nad procesem odbioru odpadów i miejscami ich załadunku.

 

Pojazdy odbierające odpady wyposażone w kamery to efekt zawartej jeszcze w listopadzie 2021 r. umowy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. – Monitoring gwarantuje podgląd on-line z każdego miejsca, w którym porusza się śmieciarka. Dzięki zainstalowaniu na każdym pojeździe zestawu czterech szerokokątnych kamer z cyfrowym rejestratorem kierowcy śmieciarek mają podgląd samochodu z „lotu ptaka”. Takie rozwiązanie tworzy idealne warunki do jazdy bezpiecznej, z uwzględnieniem innych pojazdów, pieszych i rowerzystów. Trudno wyobrazić sobie lepszą innowację, która w tak prosty sposób wspierałaby pracę kierowców śmieciarek w codziennej pracymówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.


Bezpieczeństwo to nie jedyna zaleta zamontowanego systemu. W ten sposób monitorowana jest praca poszczególnych załóg – zdalnie nadzorowany jest proces odbioru odpadów. Można wówczas sprawdzić, czy wszystko odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem, czy odbierane odpady pochodzą z posesji zamieszkałych czy niezamieszkałych albo zweryfikować poprawność segregacji przez mieszkańców. – Taka rejestracja znacznie podnosi komfort pracy i daje oręż w uznawaniu (lub nie) ewentualnych reklamacji. Mieszkańcy mogą zgłosić np. nieodebranie odpadów, a my łatwo sprawdzimy, czy śmieciarka była w danej lokalizacji, czy wystawione były pojemniki albo jak wyglądała jakość selektywnej zbiórki - wyjaśnia Marcin Kowallek.

 

Warto wspomnieć, że taki film z nagrywarki jest uznawanym przez sąd dowodem, gdyby doszło do niespodziewanych zdarzeń.

Na razie w monitoring wizyjny zostało wyposażonych 10 śmieciarek. Jeśli system się sprawdzi, niewykluczone, że kolejne pojazdy zostaną zaopatrzone w podobne rozwiązania.