Podziemne pojemniki - zmiany.
03.01.2022

Gromadzenie odpadów - zmiany na Starówce

Od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe zasady dotyczące gromadzenia odpadów w pojemnikach podziemnych na toruńskiej starówce.

Kończy się niebawem długi okres przejściowy na dostosowanie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Toruniu do ogólnopolskich przepisów nazywanych Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Nieuchronne zmiany dotykają z początkiem nowego roku nieruchomości w granicach Starego Miasta, w szczególności te korzystające z infrastruktury podziemnych pojemników.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, realizując wymogi kontraktu z gminą, od 1 stycznia 2022 r. dokonuje zmian systemu gromadzenia odpadów w pojemnikach podziemnych na starówce. Zmiany dotyczą przeznaczenia pojemników podziemnych, w których mieszkańcy według nowych zasad będą gromadzić następujące frakcje: odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.

Pozostałe frakcje: papier oraz szkło należy gromadzić w workach z logo MPO. Będą odbierane bezpośrednio z posesji, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Kamienice usytuowane od ulicy Podmurnej w kierunku Placu Rapackiego oraz przy ulicy Podmurnej (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Mostową) - odbiór w środy.
  • Kamienice usytuowane od ul. Podmurnej w kierunku Rynku Nowomiejskiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Pl. Teatralnym) - odbiór we wtorki.


W celu uzgodnienia dokładnych szczegółów zmian (dystrybucja worków do gromadzenia papieru i szkła, informowanie mieszkańców, miejsce odbioru worków z odpadami) prosimy właścicieli i zarządców nieruchomości o kontakt z Biurem Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 56/63 98 124, 56/63 98 125.

fot. Małgorzata Litwin