Eko Spotkanie przy altanie
08.05.2024

Eko Spotkania w maju

Kontynuujemy promowanie zasad właściwej zbiórki odpadów „u źródła”. Przez cały maj trwała będzie inicjatywa edukacyjna "Eko Spotkanie przy altanie", która ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców bloków wielorodzinnych. Na cel bierzemy kolejne altany śmietnikowe - zapraszamy do rozmów!

 
Akcję prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (MPO), na zlecenie władz miasta. Pracownicy przedsiębiorstwa przeprowadzają działania edukacyjne na terenie zabudowy wielorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych miejsc gromadzenia odpadów. Zgodnie z założeniami, w tym roku MPO zorganizuje co najmniej 250 spotkań z mieszkańcami właśnie przy altanach śmietnikowych. Istotą tego działania jest bezpośrednie przekazywanie informacji o segregacji odpadów w naszych gospodarstwach domowych, a przez to promowanie proekologicznych postaw i zachowań w codziennym życiu.
 
Zaplanowane działania edukacyjne przy wiatach śmietnikowych mają z góry ustalony harmonogram (poniżej) i ramy każdego spotkania, jednak mogą przybierać różnorodne formy – w zależności od zapotrzebowania i zaangażowania danej grupy mieszkańców. Mogą to być zarówno krótkie prelekcje z rozdaniem materiałów edukacyjnych na temat właściwego postępowania z odpadami, ale również szerokie dyskusje i rozmowy, odpowiadające na wątpliwości torunian w tym zakresie. Dzięki temu mieszkańcy mają okazję nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną na temat segregacji odpadów, ale także w praktyce zapoznać się z prawidłowymi metodami jej realizacji. Pracownicy MPO przekazywać będą różnorodne materiały edukacyjne, promować będą także wykorzystanie worków biodegradowalnych do gromadzenia bioodpadów.
 
Maj to kolejny miesiąc akcji i kolejne osiedle, na którym mieszkańcy będą mieli okazję do rozmów - tym razem przyszła kolej na Rubinkowo. Harmonogram "Eko Spotkań przy altanie" na maj:
 
 
Eko Spotkanie - harmonogram na maj