Dzikie wysypisko
01.04.2021

Zgłoś dzikie wysypisko

Zauważyłeś nielegalne wysypisko śmieci na terenie Torunia? Zgłoś sprawę do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT. Informacje o miejscach, które wymagają oczyszczenia i uprzątnięcia, przyjmowane będą przez cały rok.


Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci rokrocznie wymaga zaangażowania znacznych nakładów pracy oraz środków. W wyniku współpracy z toruńskimi stowarzyszeniami od lat porządkujemy wspólnie odpady z nieużytków, terenów leśnych i innych miejsc w naszym otoczeniu. W 2020 r. łącznie usunęliśmy aż 783,29 ton odpadów ze 142 lokalizacji na terenie gminy.

Zachowanie porządku i czystości wymaga znacznego zaangażowania i dyscypliny ze strony mieszkańców. Pamiętajmy o swoich obowiązkach i reagujmy w sytuacjach, gdy w sposób oczywisty łamane są zasady dotyczące ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

Zgłoszenia w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci prosimy kierować:

Wydział Gospodarki Komunalnej

  • pod numerem telefonu: 0-56 611 83 32
  • drogą elektroniczną: odpadyatum [dot] torun [dot] pl.

Straż Miejska

  • pod interwencyjnym numerem telefonu: 986
  • drogą elektroniczną: sekretariatatstrazmiejska [dot] torun [dot] pl.

Wydział Gospodarki Komunalnej służy również pomocą w realizacji społecznych akcji sprzątania terenów gminnych. Ich inicjatorzy mogą za darmo otrzymać rękawice i worki niezbędne do gromadzenia odpadów, Wydział gwarantuje także odbiór zebranych śmieci.

Zanieczyszczanie terenów publicznych, jak również uchylanie się od realizacji obowiązku związanego z usuwaniem zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, jest wykroczeniem. Interwencje w tych sprawach podejmuje toruńska Straż Miejska. Zgłoszenia przekazywać można:

  • dyżurnemu - tel. 986 lub 0-56 611 93 26
  • przy pomocy SMS – tel. 608 668 986

Straż Miejska zapewnia osobom zgłaszającym pełną anonimowość.