Szósta edycja ekokonkursu
17.10.2022

Ekokonkurs startuje po raz szósty

„Zbieracze” – do boju! Startuje kolejna edycja EKOKONKURSU

Po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie toruńskich placówek oświatowych mogą zaangażować się w miejską rywalizację „Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko”, prowadzoną z inicjatywy Prezydenta Torunia – Michała Zaleskiego. Podobnie jak w ubiegłym roku organizator – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (WGK UMT) – zadbał, by konkurs ten nie tylko objął kilka rodzajów zbieranych surowców, ale również skupiał się na dotarciu z ekologicznym przekazem do możliwie szerokiej grupy odbiorców. Dlatego w szóstej edycji konkursu warto skupić się zarówno na zbiórce odpadów, jak i na działaniach w zakresie edukacji ekologicznej.

Pierwsze cztery edycje konkursu obejmowały jedynie zbiórkę makulatury. W ubiegłym roku szkolnym, w trakcie piątej edycji, zdecydowano się na wzbogacenie formuły tej rywalizacji o nowe kategorie. I to był strzał w dziesiątkę, gdyż zainteresowanie placówek oświatowych było większe niż dotychczas. To zaangażowanie przełożyło się na zebranie sporej ilości surowców, w szczególności właśnie makulatury. W pięciu edycjach udało się jej zebrać łącznie ponad 2000 ton! – Doceniamy spore zainteresowanie szkół i przedszkoli rywalizacją konkursową mówi Zastępca Prezydenta Zbigniew Fiderewicz. Wierzymy, że uczniowie w tym roku szkolnym chętnie podejmą kolejne wyzwania. Tym bardziej, że na laureatów EKOKONKURSU – jak co roku – czekają naprawdę atrakcyjne nagrody. Ich wartość w tej edycji wynosi blisko 250 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie, placówki oświatowe muszą spełnić kilka warunków, m.in. co do minimalnej liczby uczniów czy konieczności realizacji zajęć związanych z właściwym postępowaniem z odpadami. W tym ostatnim aspekcie pomocą służy WGK, bowiem na stronie www.odpady.torun.pl dostępne są prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć oraz karty pracy, które można pobrać i wykorzystać na lekcjach.

 

Warto dodać, że – wzorem ubiegłej edycji – w EKOKONKURS zaangażowała się Fundacja RECAL, która partneruje zbiórce aluminiowych puszek. W ramach współpracy placówki, które podejmą się tej zbiórki, będą mogły odebrać z siedziby WGK pojemniki do gromadzenia puszek, pakiety edukacyjne i plakaty.

- Aby zmobilizować uczestników do przeprowadzenia różnych inicjatyw proekologicznych, w tej edycji przewidzieliśmy dodatkowe nagrody za działania ekoedukacyjne, które wykraczają poza ramy konkursu. Mogą to być np. wewnętrzne konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe o tematyce ekologicznej, przedstawienia, warsztaty up-cyklingowe, ekodni, hasła i plakaty promujące selektywną zbiórkę odpadów, które z przyjemnością będziemy publikowali na naszym profilu na Facebooku: OdpadyTorundodaje Joanna Pepłowska - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta. Liczymy na kreatywność młodych ludzi, bo takie nowe i świeże podejście ma dziś szansę na efekt w postaci właściwego postępowania mieszkańców z odpadami. Wierzymy, że w te projekty będą zaangażowani nie tylko uczniowie, ale również inni: rodzina, bliscy, mieszkańcy terenów znajdujących się przy placówkach oświatowych.

Najistotniejsze jest to, że zebrane przez uczniów i przedszkolaków odpady – aluminiowe puszki i makulatura – będą wliczane do uzyskanych przez Toruń poziomów odzysku i recyklingu, które są wymagane przez unijne i krajowe prawo. A zatem również placówki oświatowe będą mogły dołożyć swoją cegiełkę do prowadzonego w mieście systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Więcej informacji o konkursie, w tym m.in. regulamin, karty zgłoszenia można zaleźć na stronie www.odpady.torun.pl w zakładce EKOKONKURS.

Informacji udzieli również Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych, tel.: 56 611 83 41.

 

Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły do zgłaszania swojego uczestnictwa w Ekokonkursie!