Dzikie wysypisko śmieci
15.02.2022

Miasto usuwa dzikie wysypiska

1033,67 ton odpadów w 153 lokalizacjach – to bilans ubiegłorocznych działań Urzędu Miasta Torunia związanych z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy. Pojawiają się one w różnych miejscach – w lasach, terenach zieleni czy okolicznych rowach, stanowiąc prawdziwą zmorę dla środowiska. Co więcej – aby je unieszkodliwić, generują znaczne nakłady środków i pracy. W 2021 r. Miasto wydało na ten cel ponad 100 tys. zł.

Wydawałoby się, że świadomość ekologiczna mieszkańców rośnie i nie ustają działania edukacyjne dotyczące właściwego postępowania z odpadami. Jednak mimo wszystko rokrocznie Miasto Toruń ponosi ogromne koszty związane z usuwaniem miejsc nielegalnego deponowania odpadów. A to problem nie tylko ekonomiczny, ale również ekologiczny.

- Dzikie wysypiska są niebezpieczne dla zwierząt i roślin, mogą być źródłem nieprzyjemnego zapachu, stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, mogą powodować zanieczyszczenie okolicznych wód powierzchniowych i gruntownych oraz skażenie glebymówi Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Torunia.

Dlatego rokrocznie oczekujemy na zgłoszenia dotyczące miejsc nielegalnego deponowania odpadów na terenach gminnych. Staramy się na bieżąco je likwidować, ale wydaje się, że to walka z wiatrakami. Często w miejscach już uprzątniętych pojawiają się nowe dzikie wysypiska śmieci.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia służy również pomocą w realizacji „oddolnych”, społecznych akcji sprzątania terenów gminnych. W ramach współpracy chętnym wolontariuszom przekazywane są nieodpłatnie rękawice i worki do gromadzenia odpadów. W dalszej kolejności Miasto gwarantuje odbiór i unieszkodliwienie zebranych śmieci. W ubiegłym roku wolontariusze uporządkowali łącznie ponad 30 lokalizacji, usuwając niemal 10 ton odpadów!

Warto pamiętać, że zachowanie porządku i czystości w ogromnej mierze zależy od mieszkańców. – Pamiętajmy o swoich obowiązkach w tym zakresie i reagujmy w sytuacjach, gdy w sposób oczywisty łamane są zasady dotyczące ochrony środowiska, w tym właściwego postępowania z odpadami – dodaje Zbigniew Fiderewicz – Zanieczyszczanie terenów publicznych stanowi wykroczenie. Interwencje w tym zakresie podejmuje toruńska Straż Miejska.

Na informacje na temat dzikich wysypisk śmieci czekają:

WGK UMT: tel. (56) 611 83 32 lub odpadyatum [dot] torun [dot] pl

Straż Miejska: tel. 986 lub sekretariatatstrazmiejska [dot] torun [dot] pl