Zmiatanie liści z chodnika
08.11.2021

Porządek na chodnikach

Właściciele nieruchomości mają prawny obowiązek sprzątania chodników z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym również z liści – przypomina Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości – wynika to m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Torunia, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. – Do obowiązków tych należy m.in. oczyszczanie chodników z powstałych zanieczyszczeń. Jesienią szczególnie dotyczy to zalegających na nich liści. Powodują one, że chodniki stają się śliskie, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pieszychprzekonuje Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

Właściciele nieruchomości niewywiązujący się z obowiązków mogą zostać ukarani mandatem karnym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Dodatkowo osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań właścicieli nieruchomości, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania na drodze cywilnej.   

Zapewnienie czystości i porządku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, spoczywa na barkach właścicieli nieruchomości: chodniki muszą być dokładnie i regularnie oczyszczane. Utrzymanie czystości obejmuje nie tylko odśnieżanie chodnika zimą, ale również oczyszczanie go z zanieczyszczeń, liści i chwastów przez cały rok.

Właściciel posesji lub domu jest odpowiedzialny za część chodnika, która graniczy z posesją. W przypadku działki narożnej, chodnik powinien być oczyszczony po obu stronach narożnika, wzdłuż linii własności.

Pamiętajmy, że chodnik powinien być oczyszczany przez cały rok, aby nie było ryzyka upadku lub poślizgnięcia. Osoby korzystające z przestrzeni publicznej, powinny mieć możliwość poruszania się po chodnikach, bez zagrożenia dla własnego zdrowia i życia.