27.03.2020

PSZOK-I ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz panującym na terenie Polski stanem epidemii, uwzględniając wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, a w szczególności ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, wprowadzono ograniczenia w usługach świadczonych na podstawie umowy zawartej między Gminą Miasta Toruń, a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Torunia.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników MPO od 27.03.2020 r. zawieszone zostaje działanie Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonych przy ul. Kociewskiej 35 oraz Dwernickiego 15A, w których czasowo wstrzymane zostaje przyjmowanie odpadów od mieszkańców Torunia.