Aktualności konkursowe


9 czerwca 2022

Podsumowanie wyników i wręczenie nagród

Podsumowane zostały wyniki V edycji Ekokonkursu. Łącznie udział w konkursie wzięło 63 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (30 przedszkoli, 23 szkoły podstawowe i 10 szkól ponadpodstawowych). Zbiórka makulatury trwała w okresie od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Laueratów ogłosiliśmy w głównych aktualnościach naszego serwisu: Przejdź do strony.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Torunia odbędzie się 24.06. br. (piątek) w godz. 12.30-13.15 na scenie ustawionej na Rynku Staromiejskim w ramach obchodów Święta Miasta.

Bardzo serdecznie zapraszamy laureatów konkursu na tę uroczystość. Będzie bardzo miło, jeżeli towarzyszyć będą Państwu dzieci (np. te najaktywniej zbierające makulaturę). Z uwagi na niezapewnienie miejsc siedzących dla uczestników oraz możliwości percepcyjne młodszych dzieci postaramy się aby wręczenie nagród miało jak najkrótszy przebieg.

Jeden z partnerów konkursu – spółka MB Recykling przetwarzająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zadeklarowała chęć bezpłatnego odbioru zużytych mało- i wielkogabarytowych elektrośmieci (sprzęt AGD, RTV, komputery, zabawki zasilane prądem, elektronarzędzia,  itp.). Jeżeli posiadacie Państwo lub dzieciaki takie odpady to można przynieść je na podsumowanie konkursu.

Nieco wcześniej - od godziny 12.00 na tej scenie odbywać się będzie uroczystość wręczenia nagród dla klasy, której uczniowie uzyskali najwyższą średnią ocen - bardzo prosimy aby Państwa przybycie na podsumowanie naszego konkursu nie zakłóciło przebiegu tej uroczystości.

Prosimy o przesłanie do dnia 13.06.2022 r. (poniedziałek) do godz. 10. 00 na adres mailowy odpadyatum [dot] torun [dot] pl informacji:

 •  imię i nazwisko wyróżnionych uczniów (do 10 osób) - dane te są potrzebne dla przygotowania listów gratulacyjnych. Jeżeli placówka nie wskazuje uczniów - poprosimy o taką informację,
 •  imię i nazwisko koordynatora zbiórki w placówce (dane te podawaliście wprawdzie Państwo w zgłoszeniu, mogły jednak ulec zmianie).

W tej edycji konkursu po raz pierwszy jest możliwość uzyskania dodatkowej nagrody za przeprowadzone w placówce działania edukacyjne towarzyszące zbiórce odpadów. Oceny przesłanych sprawozdań dokonuje właśnie komisja konkursowa złożona z pracowników różnych wydziałów Urzędu Miasta Torunia. O wynikach nagrodzone placówki poinformujemy odrębnie.4 maja 2022

Zakończenie zbiórki surowców wtórnych

30 kwietnia zakończyła się zbiórka  surowców wtórnych w ramach konkursu.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem do 15 maja placówki uczestniczące w konkursie przedkładają:

 • skan pisemnego potwierdzenia przekazania odpadów makulatury i puszek aluminiowych, zebranych w ramach konkursu, do podmiotów zbierających te odpady,
 • skany protokołów przekazanych kartonów nakrętek (prosimy o przesłanie tylko tych protokołów. które nie były wcześniej do nas wysyłane np. w ramach rywalizacji o metalowe pojemniki „katarzynki”),
 • skan pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych działań edukacyjnych, w którym należy wskazać tematykę zajęć, dane osoby prowadzącej zajęcia, termin ich przeprowadzenia, ilość dzieci / młodzieży, która wzięła udział w zajęciach (nie ma opracowanego wzoru sprawozdania).

Jeżeli oprócz lekcji z dziećmi o tematyce ekologicznej, które odbyły się w trakcie trwania konkursu, w szkole / przedszkolu przeprowadzone zostały dodatkowe działania edukacyjne promujące wśród uczniów ideę selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania z odpadami i zapobiegania ich powstawaniu, w postaci np. wewnętrznych konkursów  plastycznych / fotograficznych / filmowych o tematyce ekologicznej, organizacji przedstawień i warsztatów poświęconych tematyce gospodarowania odpadami oraz innych aktywnościach - to informacje o tych działaniach zawieramy w sprawozdaniu (mile widziane zdjęcia, filmiki, linki do stron internetowych).
Te dodatkowe działania edukacyjne będą oceniane przez komisję konkursową składającą się z pracowników Urzędu Miasta Torunia, która oceni atrakcyjność, innowacyjność, różnorodność, oraz zasięg i oddziaływanie poszczególnych działań edukacyjnych prowadzonych przez placówkę. Pula nagród finansowych wynosi tu 15 000 zł.

Z racji tego że 15 maja przypada w niedzielę - prosimy o przesyłanie w/w materiałów  do godz. 15.00 w dniu 16 maja (poniedziałek) na adres mailowy: odpadyatum [dot] torun [dot] pl
Prosimy aby przesyłane dokumenty opatrzone były podpisem dyrekcji placówki.
Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie: Regulamin konkursu.

 


1 grudnia 2021

Wyniki minikonkursu "Pokoloruj swój pojemnik na puszki"

Znane są już wyniki minikonkursu dotyczącego prac z pojemnikami do gromadzenia puszek aluminiowych. W ramach konkursu do Wydziału Gospodarki Komunalnej wpłynęło dwadzieścia prac. Po wnikliwej ocenie wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają tablice i gadżety edukacyjne. Fundacja Recal przygotowała również trzy dodatkowe nagrody.

Zwycięzców ogłosiliśmy w głównych aktualnościach naszego serwisu: Przejdź do strony.10 listopada 2021

Materiały edukacyjne dla uczestników dostępne

Informujemy, że przygotowaliśmy dla uczestników Ekokonkursu zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach z uczniami. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w przeprowadzaniu zajęć dotyczących zagadnień związanych z tematyką naszego konkursu. Podzieliliśmy je na dwa tematy: zapobieganie powstawaniu odpadów oraz segregacja odpadów. Każdy temat otrzymał swój scenariusz zajęć dla wychowawcy, prezentację oraz kartę pracy dla dzieci i uczniów.

Wszystkie materiały są dostępne jest na podstronie serwisu: Materiały edukacyjne.5 października 2021

Ogłaszamy minikonkurs "Pokoloruj swój pojemnik na puszki"

Na początek długich zmagań konkursowych mamy dla wszystkich uczestników dodatkową atrakcję - minikonkurs związany z nową kategorią, czyli zbiórką puszek. Jeżeli Wasza szkoła lub przedszkole zdecyduje się na zbieranie aluminiowych puszek po napojach, może liczyć na dodatkowe nagrody specjalne!

Zasady minikonkursu są proste:

 1. pobierzcie od organizatorów konkursu biały karton z zieloną pokrywą do zbiórki puszek (jest on częścią kompletu materiałów przekazywanych zgłoszonym szkołom),
 2. zaprojektujcie jak ma wyglądać Wasz wyjątkowy karton, w którym będziecie gromadzić puszki,
 3. pokolorujcie i oznakujcie karton według Waszego projektu (malowanie, rysowanie, oklejanie – wszystkie techniki zdobnicze dozwolone!, ekologiczne motywy, grafiki, hasła - mile widziane uwzględnienie tematu zbiórki i recyklingu puszek aluminiowych),
 4. do 15 listopada przyślijcie zdjęcie ozdobionego kartonu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, na adres e-mail: odpadyatum [dot] torun [dot] pl,
 5. każda placówka, która przyśle swoją pracę, otrzyma od organizatorów gadżety edukacyjno - ekologiczne,
 6. trzy wyróżniające się prace nagrodzimy dodatkowo specjalnymi nagrodami - tablicami edukacyjnymi oraz zgniatarkami do puszek.

Z niecierpliwością czekamy na nadesłane prace i zachęcamy do twórczości w stylu eko! Wyniki minikonkursu ogłosimy do końca listopada na naszej stronie.4 października 2021

Potwierdzenia dla zebranych nakrętek dostępne

Informujemy, że przygotowaliśmy dla uczestników Ekokonkursu wzór formularza, który może posłużyć przy potwierdzaniu ilości zebranych nakrętek z tworzyw sztucznych. Pamiętajmy, że dokładne udokumentowanie i potwierdzenie liczby zebranych kartonów z nakrętkami będzie ważne przy przekazywaniu pierników ufundowanych przez partnera konkursu - Fabrykę Cukierniczą KOPERNIK.

Wzór potwierdzenia dostępny jest na podstronie serwisu Regulamin i zgłoszenia.

 


4 października 2021

Kartony i inne materiały konkursowe do odbioru

Informujemy, że zgromadziliśmy już wszystkie materiały potrzebne uczestnikom konkursu. Każda placówka oświatowa, która zgłosi chęć uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, może odebrać pełny komplet kartonów i plakatów.

W skład kompletu wchodzą:

 • 2 plakaty A3 informujące o konkursie (plakaty te placówka wypełnia w zakresie kategorii, w których bierze udział oraz wpisuje nazwisko koordynatora. Plakat powinien być zawieszony w miejscu widocznym, ogólnodostępnym), 
 • 1 biały karton z zieloną pokrywą do zbiórki puszek,
 • plakat informacyjny Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, dotyczący tematyki zbiórki puszek (format A3),
 • materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące zbiórki puszek – 1 egz.,
 • 10 kartonów od Fabryki Cukierniczej Kopernik do zbiórki nakrętek,
 • 2 plakaty dotyczące zbiórki nakrętek,
 • 20 żółtych worków do wyłożenia kartonu na puszki.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zgłoszonych szkół i przedszkoli do obioru materiałów konkursowych w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu. Jesteśmy dla Państwa otwarci w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 - 15.30.

 


30 września 2021

Startuje EKOKONKURS!

Już jutro 1 października 2021 r. rozpoczynamy V edycję konkursu zbiórki odpadów surowcowych przez uczniów toruńskich przedszkoli i szkół. Edycja ta zyskała nową rozszerzoną formułę i tym razem działamy pod szyldem: „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS”. Uruchamiamy dla Was specjalną sekcję naszego serwisu internetowego, poświęconą konkursowi. Znajdziecie ją na podstronie: EKOKONKURS. Będziemy w niej zamieszczać wszystkie przydatne informacje i materiały konkursowe: jego regulamin i formularze stosowane do zgłaszania i raportowania, firmy odbierające odpady, partnerów konkursowych, materiały edukacyjne do wykorzystania, a także wszelkie pozostałe aktualności i zasady. Postaramy się, aby wszyscy uczestnicy mogli pozostać na bieżąco z przebiegiem konkursu.

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne w Toruniu do uczestnictwa i zgłaszania udziału poprzez formularz zgłoszeniowy.