Ekokonkurs edycja 2023-2024 - najważniejsze informacje

Krótka historia

Za nami już sześć lat rywalizacji toruńskich szkół w zakresie zbierania odpadów papieru i tektury. Przez cztery pierwsze edycje (w latach szkolnych 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) konkurs funkcjonował pod szyldem „Zbieramy makulaturę”, kiedy placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) działające na terenie Miasta Torunia zbierały tylko tą jedną frakcję odpadów.  W ostatnich edycjach konkurs znacznie poszerzył swoją formułę i zyskał miano: "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) - EKOKONKURS", włączając dodatkowe rodzaje odpadów do zebrania i działania towarzyszące. Za każdym razem udział w zbiórce wzięły tysiące toruńskich uczniów osiągając świetne rezultaty:

  • I edycja: udział wzięło 21,8 tys. uczniów z 56 placówek, zebrano 436 ton makulatury,
  • II edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury,
  • III edycja: udział wzięło 17,9 tys. uczniów z 45 placówek, zebrano 354 tony makulatury,
  • IV edycja: udział wzięło 19,6 tys. uczniów z 55 placówek, zebrano 525 ton makulatury,
  • V edycja: udział wzięło 19,1 tys. uczniów z 63 placówek, zebrano 438 ton makulatury,
  • VI edycja: udział wzięło 18,1 tys. uczniów z 51 placówek, zebrano 492 tony makulatury,


VII edycja konkursu

Zbieranie makulatury w toruńskich szkołach i przedszkolach powoli staje się już małą tradycją. Zatem na nowy rok szkolny 2023-2024 nie mogło być inaczej i zapadła decyzja o organizacji kolejnej z edycji konkursu. Tym razem będzie ona trwała od 10 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Kontynuujemy sprawdzoną od ostatniego razu formułę, opierającą się na trzech filarach: zbiórce makulatury, zbiórce puszek aluminiowych i edukacji ekologicznej. Dodatkowo uczestnik może zorganizować zbiórkę nakrętek z tworzyw sztucznych. Zgłaszająca się placówka powinna mieć minimum pięćdziesięciu uczniów lub wychowanków.

 

W siódmej edycji działamy pod szyldem:

„Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko”.Zbiórka makulatury

W tym zakresie pozostajemy przy starych sprawdzonych rozwiązaniach. Zbieranie i gromadzenie makulatury będzie wykonywane w dotychczasowej formule. Odpady będą przekazywane do przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy działalność w zakresie zbierania odpadów. Listę tych przedsiębiorców udostępniamy na podstronie Odbiorcy odpadów. Odbierający (punkty skupu surowców) potwierdzają ilość otrzymanej z placówek oświatowych makulatury. Ewentualne dochody ze zbiórki (cena skupu makulatury ulega ciągłym zmianom) placówki przeznaczają na własne potrzeby. Przedsiębiorcy prowadzący punkty skupu składają gminie roczne sprawozdania, zawierające ilości zebranych odpadów.

Rywalizacja szkół i przedszkoli będzie przebiegała w zakresie:

  • ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia  – 20 laureatów,
  • ogólnej masy makulatury zebranej w placówce - 3 laureatów w kategorii placówek do 250 uczniów i 3 laureatów w kategorii placówek mających więcej niż 250 uczniów,
  • uczniów najaktywniej uczestniczących w zbiórce - przewidujemy przyznanie nagród indywidualnych dla uczniów w nagrodzonych placówkach (w tej edycji zwiększamy liczbę nagradzanych uczniów do piętnastu),
  • koordynatorów konkursowych - przewidujemy nagrody indywidualne dla najaktywniejszych koordynatorów działań edukacyjnych w zwycięskich placówkach.
 

Zbiórka puszek aluminiowych

Zbiórka puszek przebiegała będzie równolegle na podobnych zasadach, jak zbiórka makulatury. Placówki oświatowe przekazują zebrane puszki do punktów skupu odbierających surowce wtórne, a następnie otrzymują potwierdzenie przekazania odpadów. Dochody ze zbiórki placówki przeznaczają na własne potrzeby. Potwierdzona masa przekazanych do recyklingu puszek zostanie dodana do masy zebranej w placówce makulatury - zatem uzyskanie nagród fundowanych w konkursie będzie zależało od łącznej masy zebranej makulatury i puszek.


Zbiórka nakrętek plastikowych

Zbiórka nakrętek wciąż cieszy się dużym powodzeniem w szkołach, co udowodniła ich postawa w piątej i szóstej edycji Ekokonkursu. Stąd utrzymujemy w obecnej edycji możliwość, aby w uzupełnieniu zbiórki makulatury i puszek, placówki mogły zbierać nakrętki od butelek. Zebrane surowce uczestnicy przekazują na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny. Masa tych odpadów nie jest uwzględniana w głównej rywalizacji konkursowej, jednak przewidziano dodatkowe nagrody specjalne dla trzech placówek, które zbiorą największą masę nakrętek. Ilość przekazanych nakrętek należy udokumentować poprzez ich zważenie, a także uzyskać potwierdzenie od podmiotu, któremu przekazano te nakrętki.

 

Edukacja ekologiczna

Edukacja to kluczowy cel konkursu, dlatego po raz kolejny wzbogacamy go o dodatkowy element rywalizacji, związany z przeprowadzonymi w placówce działaniami edukacyjnymi towarzyszącymi zbiórce odpadów. Każdy uczestnik powinien przygotować i przeprowadzić wśród swoich wychowanków zajęcia edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Pomocne w tym zadaniu będą z pewnością materiały edukacyjne, które udostępniamy na naszej stronie już od czasu piątej edycji konkursu.

Przewidzieliśmy dodatkowe nagrody w kategorii Edukacja ekologiczna, aby zmobilizować uczestników do przeprowadzenia różnych inicjatyw proekologicznych, takich jak wewnętrzne konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe o tematyce ekologicznej, przedstawienia, warsztaty up-cyklingowe, eko dni, hasła i plakat promujący selektywną zbiórkę, uczestnictwo w Sprzątaniu Świata, Dniu Ziemi itd. Te dodatkowe działania edukacyjne promowane będą specjalnymi nagrodami finansowymi z puli nagród wynoszącej 15 tys. złotych. Oceny takich inicjatyw w przesłanych sprawozdaniach uczestników dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta, która rozdysponuje przewidzianą pulę nagród między zwycięskimi placówkami, a w ocenie będzie brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, różnorodność działań oraz zasięg ich oddziaływania i wielkość grupy odbiorców.