praca Galerii Rusz
06.05.2021

Artyści i ekologia

„Wyrzucisz śmieci za drzwi, wrócą oknem” to kampania Galerii Rusz promująca postawy proekologiczne i zwracająca uwagę na problem zaśmiecania naszej planety.

W maju na ulicach Torunia pojawiły się niezwykłe prace artystów z Galerii Rusz. Można je oglądać na bilbordach i citylightach. W ten sposób twórcy Joanna Górska i Rafał Góralski włączą się w Dzień bez Śmiecenia / World non-waste Day, przypadający 11 maja.

Artyści za pośrednictwem swoich prac chcą zachęcić mieszkańców Torunia, by uważniej przyjrzeli się produkowanym przez siebie śmieciom i zaangażowali się w ich segregowanie. Jednocześnie toruńscy twórcy chcą zwrócić uwagę na ważny fakt, że zmiany klimatyczne i środowisko naturalne, którego jesteśmy częścią to nasz wspólny problem i wspólna troska.

- Czas pandemii uświadomił nam, że nie można nas wyizolować z ekosystemu, tylko, że jesteśmy jego częścią. Zdaliśmy sobie sprawę, że przyroda jest dla nas czymś niezbędnym do życia, bo pozwala nam regenerować siły psychiczne i zachować zdrowie psychiczne, a po drugie wzmacnia naszą odporność, co jest dla nas fundamentalne w czasach pandemicznych – opowiada o projekcie Joanna Górska. – Mamy więc obowiązek dołożyć wszelkich starań, by ją chronić m.in. poprzez ograniczenie produkcji śmieci i ich segregację.


- Postanowiliśmy włączyć się w Dzień bez Śmiecenia / World non-waste Day, ponieważ troska o środowisko, o to, jak ono wygląda, jest dla nas bardzo ważna. Jako artyści jesteśmy wrażliwi na to, co dzieje się dookoła i bardzo intensywnie wszystko odbieramy. Ten ostatni rok pandemii wszystkim nam uświadomił, że przez to, że siedzimy w domach, generujemy jeszcze więcej śmieci niż normalnie – komentuje projekt Rafał Góralski. – Z jednej strony środki ochrony medycznej, które zazwyczaj wyrzucamy po jednokrotnym użyciu. Kupujemy też dużo więcej przez internet, czyli produkujemy mnóstwo opakowań, zamawiamy jedzenie na wynos itd. i fala śmieci narasta. Niedługo się spod tych śmieci nie wydobędziemy.

Za pomocą swoich prac artyści chcą zwrócić uwagę odbiorców na 4 podstawowe elementy naszego codziennego życia, takie ikony codzienności, które ciągle nam towarzyszą – plastikowa torba, papier, jedzenie (resztki, które wyrzucamy), plastikowa butelka. Pokazują, że źle wyrzucone śmieci zawsze do nas wracają.

Prace artystów z Galerii Rusz są eksponowane w maju na 2 bilbordach zlokalizowanych przy Szosie Chełmińskiej i Wałach gen. Sikorskiego oraz na 4 citylightach, umieszczonych w różnych punktach miasta.

Projekt powstał w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami komunalnymi. Celem konkursu jest:

  • upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy mieszkańców miasta na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza zasad ich prawidłowej segregacji i przygotowania do odbioru;
  • promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i ograniczaniu ich ilości;
  • realizacja inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów;
  • zainicjowanie działań, które doprowadzą do zwiększenia ilości surowców wtórnych zbieranych na terenie miasta Torunia;
  • wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska;
  • podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców Torunia w zakresie prawidłowego gromadzenia odpadów.

 

Autor: Magdalena Kujawa