Plakat końcowy konkursu.
23.02.2023

Ekolekcja – szkolny konkurs rozstrzygnięty!

Dwie toruńskie szkoły podstawowe – nr 8 oraz nr 13 – doskonale wkroczyły w nowy rok. Tuż przed feriami rozstrzygnęliśmy bowiem minikonkurs ekologiczny na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Uczniowie toruńskich placówek mogli wykazać się w nim swoją wiedzą w tym zakresie. W inicjatywę tę zaangażowało się blisko 800 uczniów z 23 placówek.

 

Już po raz kolejny Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  przygotował ekolekcję dedykowaną specjalnie uczniom szkół podstawowych. W ramach tego konkursu ekologicznego uczniowie podczas zajęć w szkole lub w swoich domach mogli obejrzeć film, przejrzeć przygotowane prezentacje edukacyjne, strony i profile Urzędu Miasta i odpowiedzieć na kilka pytań w ankiecie w formie quizu. Ekolekcja przeznaczona była dla dzieci klas IV – VIII.

Konkurs jest kontynuacją szeroko zakrojonych działań, podejmowanych przez Urząd Miasta Torunia w obszarze kreowania nowoczesnych form edukacji ekologicznej. Przesłane do szkół materiały edukacyjne i formuła konkursu on-line sprawiły, że w inicjatywę tę włączyły się 23 placówki oświatowe z Grodu Kopernika. Taka formuła to jedna z najlepszych i najbardziej efektywnych ścieżek dotarcia do mieszkańców, w tym przypadku do młodzieży szkół podstawowych z klas IV – VIII i wywarcia pozytywnego wpływu na ich zachowania oraz utrwalanie dobrych nawyków w postępowaniu z odpadami.

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem bardzo szerokim. Wydział Gospodarki Komunalnej UMT od lat angażuje się w działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa, kierując swój przekaz w dużej mierze do dzieci i młodzieży. – Ekoedukacja powinna być permanentnie dostosowywana do zmieniającego się otoczenia oraz zapotrzebowania na uzupełnianie wiedzy i rozwój kompetencji, z wykorzystaniem różnych narzędzi prowadzenia działańmówi Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia. Stąd podejmujemy różnorodne inicjatywy edukacyjne, prowadzone w sposób uporządkowany i systematyczny, które pomogą zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, a ich skuteczność będzie determinowało m.in. zaangażowanie placówek oświatowych. Stąd pomysł, by przeprowadzić w szkołach podstawowych konkurs, w którym młodzież może sprawdzić swoją wiedzę na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, a jeśli już powstaną – to prawidłowej ich segregacji.

Z jakimi pytaniami uczniowie nie mieli problemów? Doskonale orientowali się, czym są bioodpady i z czego robi się kompost, co to jest recykling, co powstaje z recyklingu makulatury, jakiego koloru są pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz jakie odpady powinny trafić do zielonego pojemnika. Pewne trudności pojawiły się przy pytaniach o hierarchę sposobów postępowania z odpadami, o nazwę toruńskiego punktu „drugiego życia” czy… poprawną segregację kartoników po mleku i sokach.

Ankieta on-line jest doskonałym narzędziem dotarcia do młodzieży i sprawdzenia jej wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami. Dodatkowo jest dla nas, edukatorów, podpowiedzią, na co powinniśmy kłaść szczególny nacisk w działaniach edukacyjnych, gdzie są jeszcze problemy, a z czym nasza młodzież doskonale sobie radzipodsumowuje Joanna PepłowskaKierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Urzędzie.

Placówki z największą liczbą odesłanych ankiet (z prawidłowymi odpowiedziami) otrzymają ciekawe i powiązane z tą dziedziną nagrody: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkoły. Gratulujemy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 oraz Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47! Ankiety konkursowe w tych szkołach wypełniło ponad 70% uczniów klas IV-VIII !