Pojemnik przygotowany do wywozu
13.12.2021

Harmonogramy na 2022 ustalone

Znamy już daty, według których odbywał się będzie wywóz odpadów w nadchodzącym roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Torunia, przygotowało nowe harmonogramy odbioru na cały następny 2022 rok.

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia sporządzone zostały pełne terminarze:

  • odbiory odpadów surowcowych w workach i odpadów wielkogabarytowych w domach jednorodzinnych,
  • odbiory odpadów wielkogabarytowych w budynkach wielorodzinnych.

W 2022 roku koszyk usług dla wywozu odpadów z nieruchomości będzie taki sam, jak w obecnym roku. Stąd kontynuowana będzie podobna częstotliwość odbioru dla wszystkich frakcji zbieranych odpadów.

Dla domów jednorodzinnych będzie to trzeci rok, w którym harmonogram przewiduje zwiększoną liczbę odbiorów odpadów metali i tworzyw sztucznych w workach. Żółte worki z tymi odpadami będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiącu - w okresie od kwietnia do września. W pozostałych miesiącach częstotliwość pozostaje na tradycyjnym poziomie, czyli jeden raz w miesiącu. Z kolei budynki wielorodzinne wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą mogły skorzystać z dodatkowych odbiorów mebli i odpadów wielkogabarytowych w okresie od maja do września.

Tradycyjnie zaprojektowano już dla mieszkańców dwa rodzaje ulotek przedstawiających terminy odbioru śmieci, corocznie ulegające zmianie. Już za chwilę rusza dystrybucja harmonogramów odbioru w tej drukowanej formie, skierowana do wszystkich gospodarstw domowych Torunia, w szczególności wśród domów jednorodzinnych.

Już teraz z harmonogramem można zapoznać się także na stronie "HARMONOGRAMY ODBIORU" naszego serwisu.