Sucha choinka przy boksie śmietnikowym
29.12.2021

Poświąteczny odbiór choinek

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczęło odbiór suchych choinek po Świętach Bożego Narodzenia. Drzewka odbierane są bezpłatnie wg harmonogramu.

W domach jednorodzinnych bezpłatny odbiór choinek będzie prowadzony cyklicznie raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu bioodpadów z brązowych pojemników.

Suche świąteczne drzewka w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane wraz z odpadami wielkogabarytowymi zgodnie z harmonogramem wywozu na 2022 r.

Terminy odbioru choinek w zabudowie wielorodzinnej w styczniu 2022:

  • Rubinkowo, Bielawy, Grębocin nad Strugą: 11.01
  • Na Skarpie: 12.01
  • Koniuchy, Chełmińskie Przedmieście: 13.01
  • JAR, Wrzosy, Bielany, Barbarka: 14.01
  • Mokre, Katarzynka, Jakubskie Przedmieście: 18.01
  • Rudak, Czerniewice, Podgórz, Stawki, Glinki, Piaski: 19.01
  • Bydgoskie Przedmieście, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście: 20.01
  • Stare Miasto: 21.01

Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym choinek, właściciel lub zarządca nieruchomości powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta przynajmniej na 5 dni przed planowanym wywozem.

Choinki można oddać bezpłatnie w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOKach przy ul. Kociewskiej 35 i ul. Dwernickiego 15-15A. PSZOKi czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w soboty w godz. 10.00-14.00.