Pojemnik na odpady
14.12.2020

Harmonogramy na 2021 rok ustalone

Jak co roku w grudniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Torunia, przygotowało nowe harmonogramy odbioru na cały następny 2021 rok.

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia sporządzone zostały pełne terminarze:

  • odbiory odpadów surowcowych w workach i odpadów wielkogabarytowych w domach jednorodzinnych,
  • odbiory odpadów wielkogabarytowych w budynkach wielorodzinnych.

W przyszłym roku kontynuowana będzie taka sama, jak obecnie, częstotliwość odbioru dla wszystkich frakcji zbieranych odpadów. Tak jak w obecnym roku, harmonogram dla domów jednorodzinnych nadal przewiduje zwiększoną liczbę odbiorów odpadów metali i tworzyw sztucznych w workach. Żółte worki z tymi odpadami będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiącu - w okresie od kwietnia do września. W pozostałych miesiącach częstotliwość pozostaje na tradycyjnym poziomie, czyli jeden raz w miesiącu. Z kolei budynki wielorodzinne wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą mogły skorzystać z dodatkowych odbiorów mebli i odpadów wielkogabarytowych w okresie od maja do września.

Jak co roku zaprojektowano dwa rodzaje ulotek przedstawiających terminy odbioru śmieci, corocznie ulegające zmianie. Trwa dystrybucja harmonogramów odbioru w tej tradycyjnej formie, skierowana do wszystkich gospodarstw domowych Torunia, w szczególności wśród domów jednorodzinnych.

Już teraz z harmonogramem można zapoznać się także na stronie "HARMONOGRAMY ODBIORU" naszego serwisu.