Plakat na temat zmiany opłat
20.06.2023

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu

Od 1 lipca 2023 r. w Toruniu obowiązuje nowa ujednolicona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 zł za osobę.


Decyzją Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (uchwała nr 1072/23) zmianie podlega wysokość opłaty za odpady, dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca, zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i budynków wielolokalowych zapłacą kwotę 20 zł od osoby za jeden miesiąc. Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania całego systemu komunalnego w mieście – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z decyzją toruńskich radnych utrzymano dotychczasową metodę ustalania opłat, która zakłada naliczanie tej opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Tak, jak do tej pory utrzymane zostały też ulgi od miesięcznych opłat. Istnieją dwa przypadki, w których możemy ubiegać się o częściowe zwolnienie z miesięcznej opłaty, naliczonej według stawek podstawowych:

  1. nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna, tj. taka jak zdefiniowana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny: rodzic lub rodzice z co najmniej trójką dzieci – wówczas możemy zastosować preferencyjną stawkę 80 zł za całą rodzinę i nie wzrasta ona wraz liczbą kolejnych dzieci;
  2. kompostujemy wszystkie bioodpady w kompostowniku przydomowym w domu jednorodzinnym – wówczas możemy obniżyć opłatę o 2 zł za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

 

 

Znaczne wzrosty kosztów składowych systemu nie pozwalają na dalsze utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie.  W większości gmin w Polsce podwyżki zostały wprowadzone już w 2020 r.  Dzięki optymalizacji toruńskiego systemu i racjonalnej, długoterminowej polityce magistratu zmiana opłaty jest najniższa z możliwych. Przykładowo obecnie mieszkańcy Bydgoszczy płacą za odpady 21 zł od osoby, Katowic – 26 zł, Poznania – 28 zł, Łodzi – 34 zł, a Wrocławia – 41 zł! Zgodnie z obowiązującym prawem, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować.

Przy okazji zmian opłat za odpady, przypominamy o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, który został wprowadzony od 1 stycznia 2021 roku. Nie występują już stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, które mieli do wyboru właściciele nieruchomości. W zamian określono tzw. podwyższone stawki opłaty. Stawki te zostaną nałożone, gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów. W takiej sytuacji opłata będzie wynosić dwukrotność stawki podstawowej, tj. 40 zł.

Zatem, jeżeli mimo obowiązku, właściciel nieruchomości nie będzie właściwie segregował śmieci, jego opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosną. Rada Miasta zdecydowała, że stawki podwyższone stanowić będą dwukrotność stawek podstawowych, można było ustanowić ją w przedziale od dwu- do czterokrotności.

 

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji. W przypadku, gdy zmiana wysokości opłaty wynika z decyzji Rady Miasta Torunia, właściciele nieruchomości otrzymują nowe indywidualne wyliczenie w postaci zawiadomienia. Urząd Miasta przygotowuje zawiadomienie tak, aby dotarło ono przed pierwszym terminem płatności związanym ze zmienioną opłatą, czyli 31 lipca 2023 r.

 

Pamiętajmy, że opłaty za gospodarowanie odpadami ustalane są odrębnie za każdy miesiąc, nie za cały rok kalendarzowy. Ustalone przez Radę Miasta Torunia od lipca 2023 r. nowe stawki opłat obowiązują wszystkich właścicieli od tego miesiąca. W związku z tym dla osób, które uiściły opłatę za cały rok z góry w starej wysokości, dla każdego miesiąca od lipca konieczne jest dokonanie dopłaty powstałej różnicy, aby uregulować wszystkie zobowiązania do końca roku. Oczywiście każdy miesiąc ma swój osobny termin płatności (do ostatniego dnia tego miesiąca), więc nie wymagane jest wniesienie dopłaty jednorazowo z góry.

 

Równocześnie ze zmianą opłat od 1 lipca zacznie obowiązywać nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien zastosować ten wzór, jeżeli zamierza dokonać zmiany wysokości opłaty na lipiec 2023 i kolejne miesiące. Deklaracje tradycyjnie dostępne są do pobrania z podstrony naszego serwisu DEKLARACJE.