Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
21.04.2023

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę dotyczącą zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy zarówno domów jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej od 1 lipca 2023 roku  zapłacą 20 zł od osoby. Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów zagospodarowania odpadów.

Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich wzrost sprawił, że utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie nie jest już możliwe.

- W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone w 2020 r. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez Miasto działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć w czasie kolejną podwyżkę, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców mówi Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia. – Przypomnę, że dotychczasowa stawka obowiązywała w Toruniu od stycznia 2021 roku.

Warto też podkreślić, że prowadzone przez Miasto działania pozwoliły na przyjęcie stawki na poziomie zdecydowanie niższym niż jej maksymalny, przewidziany w ustawie, wymiar wynoszący 45 zł od osoby. Tym samym wysokość zaproponowanej torunianom opłaty jest ponad dwukrotnie niższa. Natomiast w porównaniu do stawek obowiązujących w innych gminach czy aglomeracjach w naszym kraju, propozycja toruńskich urzędników również wypada korzystnie. Przykładowo, mieszkańcy Bydgoszczy płacą za odpady 21 zł od osoby, Katowic – 26 zł, Poznania – 28 zł, Łodzi – 34 zł, a Wrocławia – 41 zł! Co ważne, utrzymane zostaną częściowe zwolnienia dla rodzin wielodzietnych. Z kolei, jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych mają własny kompostownik i kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od osoby.

Zmiana opałt za odpady od 1 lipca 2023

Co jest finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami? Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że wpływy z opłat od mieszkańców muszą pokrywać jego realne koszty. Przeznaczanie opłaty na inne cele jest niezgodne z prawem.

Tymczasem blisko 70% kosztów toruńskiego systemu gospodarki odpadami to koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Natomiast ok. 25% kosztów ponoszone jest na odbiór odpadów od mieszkańców, zaś pozostała część opłaty jest przeznaczone na obsługę systemu (koszty: utrzymania oprogramowania informatycznego, korespondencji, wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych) oraz edukację ekologiczną (materiały i kampanie informacyjno-edukacyjne, akcje edukacyjne dla mieszkańców, konkursy o tematyce ekologicznej).

Dlaczego ta opłata musi wzrosnąć? – Na opłatę za gospodarowanie odpadami wpływają liczne czynniki, które determinują jej wysokość. W ostatnich latach mamy do czynienia z częstymi zmianami prawa, które wpłynęły na kształtowanie regionalnej gospodarki odpadami, wymuszając konieczność dostosowania się do narzuconych z góry zasad. Do tego dochodzą rosnące ceny energii, koszty zapewnienia i utrzymania oprogramowania informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami czy wzrost kosztów pracodawcy, np. zwiększenie wysokości płacy minimalnejmówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Reasumując, uchwalona zmiana stawki opłaty jest niezbędna, by pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu. – Poprzez ciągłą kontrolę systemu gospodarki odpadami, prowadzoną przez nasz Wydział Gospodarki Komunalnej, częste analizy, udało się podwyżkę za odpady przesunąć w czasie. Jednak przy ostatnich znacznych wzrostach kosztów funkcjonowania systemu, w tym głównie nakładów na zagospodarowanie odpadów, podwyżka taka jest, niestety, nieuchronnapodsumowuje Zbigniew Fiderewicz.

Uchwalone zmiany w stawce opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców będą obowiązywały od 1 lipca br.

Urząd Miasta Torunia przeprowadzi szeroką kampanię informacyjną na temat zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami, czego kulminacyjnym momentem będzie przekazanie do wszystkich właścicieli nieruchomości indywidualnych zawiadomień o nowej wysokości opłaty.