Plakat promujący Ekokonkurs
30.09.2021

Startuje EKOKONKURS

Toruńskie szkoły i przedszkola po raz kolejny mogą wystartować w konkursie „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) – Ekokonkurs”. Jego piąta edycja rozpoczyna się 1 października 2021 r. i została wzbogacona o nowe kategorie.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Tym razem organizatorzy – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (WGK UMT) – zaplanowali kilka nowości. Oprócz dotychczasowej zbiórki makulatury szkoły i przedszkola mogą rywalizować w zbiórce puszek aluminiowych, nakrętek, elektrośmieci oraz w edukacji ekologicznej. Zbiórka potrwa do 30 kwietnia 2022 r.

Do tej pory konkurs obejmował jedynie zbiórkę makulatury. Zainteresowanie placówek oświatowych było bardzo duże. To zaangażowanie przełożyło się na zebranie sporej ilości tego surowca. W czterech edycjach udało się zebrać łącznie 1840 ton makulatury!

Doceniając spore zainteresowanie szkół i przedszkoli rywalizacją konkursową, proponujemy poszerzenie formuły konkursu poprzez zbiórkę również innych frakcji odpadów, wprowadzenie udziału partnerów konkursu czy położenie większego nacisku na edukacją ekologiczną, czyniąc ją również nową kategorią konkursowąmówi zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz. - Wierzymy, że uczniowie chętnie podejmą nowe wyzwania. Tym bardziej, że na laureatów Ekokonkursu – jak co roku – czekają naprawdę atrakcyjne nagrody. Ich wartość w tej edycji wynosi ponad 200 tys. zł.

Wzbogacenie konkursowej rywalizacji o nowe kategorie to efekt m.in. pozyskania partnerów Ekokonkursu. Zbiórce aluminiowych puszek partneruje Fundacja Recal. W ramach współpracy dostarczy placówkom chcącym zaangażować się w ten konkurs pojemniki do gromadzenia puszek, pakiety edukacyjne i plakaty. Z kolei w zbiórkę nakrętek zaangażowała się Fabryka Cukiernicza „Kopernik” (przekaże kartony do zbierania nakrętek wraz z plakatem). Zbiórkę elektrośmieci wesprze firma MB Recycling, zapewniając nieodpłatny odbiór odpadów. Oczywiście uczniowie biorący udział w nowych kategoriach mogą liczyć na drobne upominki od partnerów. Pojemniki do gromadzenia puszek oraz kartony na nakrętki placówki będą mogły odbierać w siedzibie WGK przy ul. Legionów 220.

- W tej edycji przewidzieliśmy dodatkowe nagrody w kategorii Edukacja ekologiczna, aby zmobilizować uczestników do przeprowadzenia różnych inicjatyw proekologicznych, takich jak wewnętrzne konkursy plastyczne, fotograficzne, filmowe o tematyce ekologicznej, przedstawienia, warsztaty up-cyclingowe, eko dni, hasła i plakaty promujące selektywną zbiórkę odpadówdodaje Zbigniew Fiderewicz. - Liczymy na kreatywność młodych ludzi. W dobie coraz większej ilości powstających odpadów, edukacja w zakresie właściwego postępowania z nimi jest niezwykle istotna. Wierzymy, że w te projekty będą zaangażowani nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny, bliscy, mieszkańcy terenów znajdujących się pry placówkach oświatowych.

Warto dodać, że zebrane przez uczniów odpady będą wliczane do uzyskanych przez Toruń poziomów odzysku i recyklingu, które są wymagane przez unijne i krajowe prawo. A zatem również przedszkola i szkoły będą mogły dołożyć swoją cegiełkę do prowadzonego w mieście systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej informacji o konkursie, w tym m.in. regulamin, karty zgłoszenia można zaleźć na naszej stronie w zakładce EKOKONKURS.