Aktualności

 • Logo akcji Ekoferie
  12.01.2021
  W ramach akcji #Ekoferie ze Szkolnym Centrum Recyklingu dzieci i młodzież mogą dobrze się bawić i zyskać wiedzę na temat ekologicznych zachowań. Do 17 stycznia 2021 r. trwa również konkurs dla korzystających z platformy. W ramach akcji...
 • kompostownik przydomowy
  18.12.2020
  Od 1 stycznia 2021 roku w naszym mieście obowiązywały będą nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Torunia przyjęła dwie ostatnie uchwały z całego pakietu, związane z gospodarką odpadami. Kolejną z istotnych nowości...
 • Pojemnik na odpady
  14.12.2020
  Jak co roku w grudniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Torunia, przygotowało nowe harmonogramy odbioru na cały następny 2021 rok.We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu...
 • Logo Karta Dużej Rodziny
  11.12.2020
  Od 1 stycznia 2021 roku w naszym mieście obowiązywały będą nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Torunia przyjęła dwie ostatnie uchwały z całego pakietu, związane z gospodarką odpadami. Jedną z istotnych nowości...
 • Wzór deklaracji od 2021 roku
  03.12.2020
  Z początkiem nowego 2021 roku zmienia się wzór formularza deklaracji „śmieciowej”, za pomocą której właściciele zgłaszają swoje nieruchomości do gminnego systemu odbioru odpadów. Od stycznia będziemy zobowiązani korzystać z nowego wzoru podczas...
 • Pojemniki do segregacji
  01.12.2020
  Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Torunia. Poprawne segregowanie śmieci będzie kontrolowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Urząd Miasta Torunia. Źródła...
 • Pojemniki na odpady
  27.11.2020
    Od 1 stycznia 2021 r. w Toruniu obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto od nowego roku wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów.     W naszym mieście dotychczas obowiązywał...
 • 27.10.2020
  Urząd Miasta Torunia w dniu 26 października 2020 r. podpisał porozumienie o współpracy z firmą MB Recycling na uruchomienie Systemu Zbierania Elektrycznych Śmieci w Toruniu. System złożony m.in. z czerwonych pojemników umożliwi mieszkańcom wygodny...

Strony